Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ VIÊM MÀNG NÃO Ở TRẺ SƠ SINH DO VI KHUẨN ĐA KHÁNG THUỐC ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA

Nguyễn Kiến Mậu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng huyết và viêm màng não do E. meningoseptica tại khoa sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo loạt ca.

Kết quả: Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo 7 trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 1 bị nhiễm trùng huyết (trong đó có 5 trẻ có viêm màng não) do E. meningoseptica. Tất cả các trẻ đều có biểu hiện lâm sàng sốt cao. Vi khuẩn phân lập được đề kháng với nhiều loại kháng sinh thường sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi trùng Gram âm bao gồm aminoglycosides, nhóm beta-lactam phổ rộng, chloramphenicol và carbapenems. Chúng còn nhạy cảm với kháng sinh ciprofloxacin. Kết quả điều trị có cải thiện rõ rệt khi chúng tôi điều trị phối hợp ciprofloxacin và vancomycin.

Kết luận: Nhiễm trùng huyết do E. meningoseptica là bệnh lý nguy hiểm đặc biệt ở trẻ sơ sinh vì sự đề kháng với nhiều loại kháng sinh. Xác định kịp thời tác nhân gây bệnh và bắt đầu điều trị kháng sinh thích hợp là rất cần thiết. Sự kết hợp ciprofloxacin và vancomycin nên được coi là một lựa chọn để điều trị nhiễm trùng huyết và viêm màng não sơ sinh Elizabethkingia meningoseptica đa kháng thuốc.

Từ khóa: nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đa kháng thuốc, sơ sinh

ABSTRACT :

Nguyen Kien Mau
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 40 – 44

Objective: Report the clinical profile, antibiotic susceptibility, and treatment outcome of sepsis and meningitis caused by multidrug resistant Elizabethkingia meningosepticum in newborn admitted Children Hospital 1.

Methods: Cases report.

Results: In this study, we report 7 cases of neonate infected by E. meningoseptica clinically presented with sepsis (5 among them have meningitis). All of the neonates have high fever. All the clinical isolates were inherently resistant to most of the antibiotics which are prescribed to treat gram negative bacteria, like amino glycosides, β-lactam agents, chloramphenicol and carbapenems. All the isolates were susceptible to ciprofloxacin. Treatment outcome are effective with ciprofloxacin and vancomycin.

Conclusions: E. meningoseptica sepsis is a serious disease especially in newborn because of resistance to many antibiotics. Timely identification of pathogens and starting appropriate antibiotic treatment is essential. The combination of ciprofloxacin and vancomycin should be considered as an option for the treatment of Elizabethkingia meningoseptica and sepsis of neonatal meningitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF