Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HỘI CHỨNG TÁN HUYẾT TĂNG URÊ HUYẾT Ở TRẺ EM: BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Đinh Hoàng Vũ*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Võ Thanh Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hội chứng tán huyết tăng urê máu do nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây suy thận cấp ở trẻ em. Hàng năm ghi nhận chỉ một vài báo cáo những ca bệnh lẻ tẻ ở Việt Nam. Kết quả thống kê của đại dịch lớn năm 2011 tại Đức do vi trùng Escherichia coli O104:H4 cho thấy tỉ lệ tử vong cao nhất ở 2 nhóm bệnh nhân: trẻ nhỏ và người lớn trên 60 tuổi. Do đó, việc chẩn đoán sớm góp phần quan trọng trong việc can thiệp điều trị kịp thời và cải thiện tỷ lệ tử vong.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hai trường hợp ca lâm sàng.

Kết quả: Trường hợp thứ nhất: bệnh nhi n, 6 tháng tuổi, nằm viện với chẩn đoán: viêm màng não, HUS do nhiễm phế cầu xâm lấn. Điều trị kháng sinh, chống phù não, lọc máu liên tục. Trường hợp thứ hai: Bệnh nhi nữ 10 tuổi. Chẩn đoán: thiếu máu tán huyết, suy thận tiến triển nhanh do HUS không điển hình. Điều trị kháng sinh, thở máy, lọc máu liên tục, hạ áp.Trong thời gian nằm viện, cả 2 trường hợp ghi diễn tiến lâm sàng cải thiện với điều trị hỗ trợ và lọc máu liên tục. Tình trạng thiếu máu tán huyết vi mạch và giảm tiểu cầu cải thiện sau 3-5 ngày điều trị. Bệnh nhân bắt đầu có nước tiểu và chức năng thận hồi phục sau 4-5 chu kỳ lọc máu liên tục. Cả hai trường hợp xuất viện không di chứng thần kinh, không diễn tiến đến suy thận mạn tính.

Kết luận: Nhân hai ca lâm sàng trên cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc nhận biết sớm hội chứng tán huyết tăng ure huyết do nhiễm trùng là nguyên nhân tán huyết thiếu máu vi mạch (MAHA) và suy thận cấp ở trẻ em. Dựa trên các phác đồ cập nhật, điều trị nâng đỡ vẫn là phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất.

Từ khóa: hội chứng tán huyết tăng urê huyết, tán huyết, bệnh lý vi mạch, trẻ em

ABSTRACT :

Dinh Hoang Vu, Pham Van Quang, Phung Nguyen The Nguyen, Vo Thanh Vu
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 53 - 58

Objectives: Hemolytic uremic syndrome (HUS) associated with toxin-producing bacteria has been widely known as a common cause of acute renal failure in children. There are only a few reports of sporadic toxin-producing bacteria-hemolytic uremic syndrome in children in Viet Nam. Analyses from the 2011 outbreak of hemolytic uremic syndrome associated with Escherichia coli O104:H4 in Germany reported that mortality rates are highest in two population: infants and those patients with age > 60-years old. Therefore, early recognizing toxin-producing bacteria-hemolytic uremic syndrome in children can help early introduction of the appropriate therapy and improve prognosis.

Method: Two case report.
Results: Case 1: six months old girl with diagnosis of meningitis and invasive pneumococcal infection HUS. Treatment consists of IV antibiotic, anti-cerebral edema, continous renal replacement therapy (CRRT). Case 1: 10 years old girl with diagnosis of hemolytic anemia, rapid progressive renal failure due to atypial HUS. Treatment: antihypertensive, mechanical ventilation, CRRT. With CRRT and supportive treatment, both two cases have dramatic improvement. After 3-5 days, MAHA and thrombocytopenia withdraws and kidney function resolves in 2-3 week (after 4-5 cycles of CRRT). Both two patients discharge without any neurological sequelae nor progress to end stage of renal disease.

Conclusion: Our case demonstrates the importance of recognizing toxin-producing bacteria-hemolytic uremic syndrome as an etiology of microangiopathic hemolytic anemia and acute renal failure in children. According to the current literature, supportive care is the best approach for toxin-producing bacteria-hemolytic uremic syndrome.

Key words: hemolytic uremic syndrome (HUS), hemolysis, microangiopathy, children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF