Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Phạm Thị Kiều Trang*, Nguyễn Trọng Nghĩa*, Trần Diệp Tuấn*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết Dengue là 1 gánh nặng toàn cầu với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, trong đó sốc là biến chứng nguy hiểm thường gặp nhất. Uớc tính, có khoảng 390 triệu ca nhiễm mới và 20.000 ca tử vong do Dengue mỗi năm, chủ yếu ở trẻ em.

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của trẻ sốc Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả 800 trường hợp sốc SXHD được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong từ 01/01/2015 đến 30/6/2017.

Kết quả: 800 trường hợp sốc SXHD được đưa vào nghiên cứu có tỷ lệ tử vong là 0,3%. Tuổi trung bình là 9,3 tuổi. Các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng phù hợp với mô tả của SXHD theo WHO, 20,2 % bệnh nhân vẫn còn sốt sau khi đã sốc. Ngày vào sốc trung bình là ngày thứ 5. Có 3% bệnh nhân có HCT lúc ngưng dịch lớn hơn HCT lúc vào sốc. Số bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết niêm trên lâm sàng chiếm tỷ lệ 4%. 11,3% bệnh nhân có CRP >10 mg/l ở thời điểm sốc. 3,6% bệnh nhân có albumin máu <25 g/l, 40,2% bệnh nhân có tăng lactat máu >2 mmol/l. Hầu hết các bệnh nhân đều hồi phục tốt với dung dịch điện giải hoặc kết hợp với dung dịch cao phân tử.

Kết luận: Can thiệp điều trị một cách nhanh chóng, thích hợp đã góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong của bệnh.

Từ khoá: sốc sốt xuất huyết Dengue

ABSTRACT :

DENGUE HEMORRHAGIC SHOCK AT ĐONG NAI CHILDREN HOSPITAL, VIET NAM

Pham Thi Kieu Trang, Nguyen Trong Nghia, Tran Diep Tuan, Phung Nguyen The Nguyen
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 93 - 98

Background: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a global health burden with geographical spread and increased incidence of disease. Dengue shock syndrome (DSS) is the serious complication that can lead to death in 24-48 hours. Data for many recent years, it is estimated that 390 million Dengue infections occur each year, at least 20,000 deaths, mainly among children. However only a small proportion of cases are reported to World Health Organization(WHO).

Objectives: To describe epidemiological, clinical characteristics, investigational parameters and treatment of the patients with DSS at Dong Nai Children Hospital.

Methods: We retrospectively, cases series who underwent treatment at PICU- Dong Nai Children Hospital from 01/01/2015 to 30/06/2017.

Results: Eight hundred children were enrolled (Mean age was 9.3 years). Clinical and laboratory features were similar to the description about DSS in the publication by WHO. Shock occured after 3-7 days of fever (mean was 5 days) and 20.2% cases with DSS was still fever. The children whose hematocrit levels at the end of infusion was larger than at the onset of shock were 3%. We found 4% cases with severe bleeding. 11.3% children with CRP levels >10 mg/L, 40.2% cases with blood lactate concentration >2 mmol/L and only 3.6% cases with albumin levels <25 g/L in duration of shock. Almost patients had improved outcome after infusion of crystalloid and colloid solution. The overall mortality rate was 0.3%.

Conclusion: Appropriate intervention and optimal infusion can decrease mortality rate of the patients with DSS.

Key words: dengue shock syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF