Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Châu Ngọc Hiệp*, Phạm Văn Quang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ở trẻ có hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS) tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc (HSTC-CĐ), bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/12/2017 đến 30/06/2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu (NC) mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Tỉ lệ mắc ARDS là 16% (58/362 trẻ nhập khoa HSTC-CĐ). ARDS phân độ nhẹ, trung bình, nặng lần lượt chiếm tỉ lệ 20,7%, 39,7% và 22,4%. Có 10 trẻ ARDS (17,2%) không phân độ nặng do không cần hỗ trợ thông khí xâm lấn trong quá trình điều trị. 62,1% trẻ có rối loạn chức năng các cơ quan (MODS ≥ 2). Viêm phổi và nhiễm trùng huyết là hai nguyên nhân hàng đầu, chiếm tỉ lệ 43,1% và 36,2%. Đa số những trẻ này cần hỗ trợ áp lực đẩy cao (Pi >14 cmH2O), PEEP cao (PEEP ≥ 10 cmH2O), duy trì áp lực bình nguyên cao (PiP > 28 cmH2O). Chỉ có 27,1% (13/48) trẻ thỏa đủ 3 tiêu chí của chiến lược thông khí bảo vệ phổi trong suốt 72 giờ đầu hỗ trợ thông khí xâm lấn. Tử vong trong vòng 28 ngày đầu sau nhập viện là 27,6% (16/58 trẻ), tính cả quá trình nằm viện là 36,2% (21/58 trẻ). Tỉ lệ tử vong phân theo theo mức độ nặng ARDS tăng dần lần lượt là 16,7%, 26,1% và 61,5%.

Kết luận: Cần đánh giá tình trạng oxy hóa máu nhằm chẩn đoán sớm ARDS ở những trẻ có bệnh nguyên liên quan, đặc biệt là viêm phổi và nhiễm trùng huyết, theo tiêu chuẩn của Hội nghị đồng thuận tổn thương phổi cấp ở trẻ em năm 2015 (PALICC 2015). Chiến lược thông khí bảo vệ phổi cần được tuân thủ hơn với hy vọng có thể cải thiện tỉ lệ tử vong ở những trẻ ARDS theo khuyến cáo của Hội nghị đồng thuận PALICC 2015.

Từ khóa: chiến lược thông khí bảo vệ phổi

ABSTRACT :

Chau Ngoc Hiep, Pham Van Quang
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 105 - 111

Objectives: To investigate the characteristics of epidemiology, clinical, subclinical and treatment in children with acute respiratory distress syndrome (ARDS) in the intensive care unit at Children 1 Hospital, from 01/12/2017 to 30/6/2018.

Method: Case series reports study.


Results: The incidence of ARDS was 16% (58/362 children). The mild, moderate, and severe ARDS accounted for 20.7%, 39.7% and 22.4%, respectively. There were 10 patients (17.2%) who were not severely graded, because they did not need to be supported by invasive ventilation during treatment. 62.1% of patients had organ dysfunction (MODS ≥2), where pneumonia and sepsis were the two most common causes, accounting for 43.1% and 36.2%, respectively. Most of these patients need to be supported by high driving pressure (Pi >14 cmH2O), high PEEP (PEEP ≥10 cmH2O) to maintain high plateau pressure (PiP >28 cmH2O). Only 27.1% (13/48 patients) of patients met the 3 criteria for the lung protective ventilator strategy during the first 72 hours after invasive ventilation. At day 28, the mortality was 27.6% (16/58 patients) and the total mortality was 36.2% (21/58 patients). The mortality rate according to the severity of ARDS increased gradually by 16.7%, 26.1% and 61.5% respectively.

Conclusion: It is necessary to evaluate the oxygenation in order to early diagnose ARDS in children with Underlyingetiology, especially pneumonia and sepsis, based on the criteria of the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference 2015 (PALICC 2015). The lung protective ventilator strategy needs to be employedto improve the mortality rate, according to PALICC 2015.

Keywords: lung protective strategy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF