Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DỊ VẬT TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM ĐƯỢC CAN THIỆP LẤY DỊ VẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Đỗ Thanh Thủy*, Lê Thị Uyên Phương*, Nguyễn Bùi Thùy Diễm*, Vũ Thị Hoa Đào*, Nguyễn Hữu Chí*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Dị vật tiêu hóa trên ở trẻ em có bệnh sử không rõ ràng, không dễ chẩn đoán, nhất là những dị vật không cản quang, không khai thác được bệnh sử nuốt dị vật, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi xuất hiện biến chứng. Chúng tôi báo cáo các trường hợp dị vật tiêu hóa trên được siêu âm chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật hoặc nội soi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 1/2018 đến 4/2019.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo các trường hợp.

Kết quả: Từ tháng 1/2018 đến 4/2019, chúng tôi có 7 trường hợp được đưa vào lô nghiên cứu. Tuổi trung bình 7,9 tuổi. Tỉ lệ bé trai/gái: 5/2. 5/7 là dị vật không cản quang, chủ yếu là tăm tre. Vị trí dị vật: 1 ở thực quản, 2 ở dạ dày và 4 trường hợp ở tá tràng. Cả 7 trường hợp đều được siêu âm nhìn thấy và xác định đúng vị trí. 4/7 ca phải mổ lấy dị vật, 3 ca được nội soi gắp dị vật. Dấu hiệu siêu âm phù nề khoang sau phúc mạc và tụ dịch quanh thận phải rất gợi ý biến chứng dị vật đâm thủng mặt sau D3.

Kết luận: Dị vật tiêu hóa trên ở trẻ em có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu chẩn đoán trễ. Siêu âm có ưu điểm là phát hiện được dị vật cản quang và không cản quang. Cần lưu ý những đặc điểm siêu âm của một số loại dị vật, các dấu hiệu siêu âm của những vị trí dị vật thường gây biến chứng, giúp dự đoán loại dị vật và xác định đúng vị trí dị vật để có hướng can thiệp thích hợp.

Từ khóa: dị vật tiêu hóa, siêu âm, trẻ em

ABSTRACT :

Do Thanh Thuy, Le Thi Uyen Phuong, Nguyen Bui Thuy Diem, Vu Thi Hoa Dao, Nguyen Huu Chi
 * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 126 – 133

Objectives: We reviewed ultrasound features of all cases of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract that underwent endoscopic or surgical removal at Children s Hospital 1 from 1/2018 to 4/2019.

Method: Retrospective case.

Results: From 1/2018 to 4/2019, 7 cases were included. Mean age was 7.9 years old. Boy to girl ratio was 5/2. 5/7 cases were radiolucent foreign bodies, toothpick mostly. The positions were one oesophageal, 2 gastric and 4 duodenal. All cases were diagnosed correctly by ultrasound before intervention. 4/7 cases underwent surgical removal, 3 cases underwent endoscopic removal. The signs of right-side retroperitoneal oedema and fluid collection surrounding right kidney on ultrasound were highly suspected of posterior D3 duodenal wall perforation due to foreign bodies.

Conclusion: Foreign bodies in the upper gastrointestinal tract can cause dangerous complications in case of late diagnosis. Ultrasound can help find radiolucent as well as radiopaque objects. We should know typical ultrasound features of some foreign bodies and common sites of complication in order to predict the object and the location exactly to give proper management.

Key words: foreign bodies, ultrasound, children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF