Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SGA BẰNG GROWTH HORMON TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 2017-2018: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Hiếu Trung*, Trần Thị Bích Huyền*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trẻ nhỏ so với tuổi thai (SGA) được định nghĩa là trẻ sinh ra có cân nặng và hoặc chiều dài nhỏ hơn 2 độ lệch chuẩn (2sd) so với cân nặng và hoặc chiều cao trung bình theo tuổi và giới. Một phần nhỏ trẻ SGA sẽ không bắt kịp đà tăng trưởng và có chiều cao thấp lùn khi trưởng thành. Hormone tăng trưởng (GH) được chứng minh an toàn và có hiệu quả trong việc cải thiện chiều cao ở những trẻ này và kết quả cuối cùng là cải thiện chiều cao lúc trưởng thành.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 3 ca.

Kết quả: Chúng tôi theo dõi và điều trị 3 trường hợp trẻ SGA với GH liều thấp (35mcg/kg/ngày) trong vòng 6 tháng đến 3 năm. Tuổi bắt đầu điều trị khá sớm từ 2,3 đến 4,5 tuổi. Cả 3 trường hợp đều có sds cân nặng lúc sanh < -2 và sds chiều cao lúc bắt đầu điều trị < -3. Sau điều trị, chiều cao cải thiện rõ rệt ở cả 3 trường hợp, với ∆sd chiều cao = 0.94 (0.34-1.43). Báo cáo cũng cho thấy chiều cao trung bình ba mẹ và tuổi bắt đầu điều trị cũng ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Kết luận: GH liều thấp bước đầu cho thấy hiệu quả và an toàn trên bệnh nhân SGA được điều trị sớm. Liều GH khởi đầu nên dựa trên tiên lượng đáp ứng điều trị của từng cá nhân cụ thể. Bên cạnh đó, việc sử dụng GH cần cân nhắc giữa hiệu quả và chi phí điều trị.

Từ khóa: hormone tăng trưởng, trẻ nhỏ so với tuổi thai

ABSTRACT :

Nguyen Hieu Trung, Tran Thi Bich Huyen
 * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 190 – 196

Objective: Small for gestation age (SGA) is defined as birth weight and/or birth length two or more standard deviation scores below the mean for gender and gestation (-2sds). A small part of SGA children will not catch up with growth and have a low height in adulthood. Growth hormone (GH) is demonstrated benefits and safety in treatment these children to get a normal adult height. 

Methods: 3 cases report

Results: We present 3 cases of SGA treated with low dose GH (35mcg/kg/day) for 6 months to 3 years. Age of onset treatment is relatively early, from 2.3 to 4.5 years old. All 3 cases have birth weight sds below -2 and height sds at beginning of treatment below -3. After treatment, height improved significantly in all 3 cases, with ∆sd height = 0.94 (0.34-1.43). Besides, midparental height and age of onset treatment affect the treatment result.

Conclusion: Low dose GH is effective and safe enough to treat SGA children at early age. Midparental height may contribute to the effect of GH in treatment of SGA, so dose of GH can be individualized. Besides, treatment should be based on the balance between benefit and cost.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF