Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
DIỄN TIẾN ÂM THẦM VÀ NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU ĐỘNG MẠCH MẠC TREO MẠN TÍNH

Nguyễn Công Minh*

TÓM TẮT :

Nguyên nhân của thiếu máu mạc treo cấp tính là do thuyên tắc hoặc huyết tắc động hoặc tĩnh mạch mạc treo, trong đó thuyên tắc động mạch chiếm đa số. Thiếu máu mạc treo ruột gây tắc động mạch mạn tính ít gặp và thường chẩn đoán trễ. Tử vong do hiện tượng “kém hấp thu kéo dài” hoặc hoại tử ruột vì không chẩn đoán được. Phát hiện nhờ khai thác kỹ bệnh sử và chứng cứ loại suy các bệnh khác. Không có một triệu chứng đặc hiệu nào để chẩn đoán sớm thiếu máu mạc treo ruột mạn tính. Phải loại các nguyên nhân “đau bụng” và “sút cân” không giải thích được, kèm theo chứng cứ tắc động mạch nhờ các chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn như siêu âm Doppler, CT. A và MRI, từ đó cho phép nghĩ đến thiếu máu mạc treo ruột mạn tính. Trong vài năm gần đây, can thiệp mạch qua da - đặt stent, ít xâm lấn nhưng hiệu quả lâu dài và tỷ lệ tái phát chấp nhận được trong bước đầu điều trị bệnh này.  Thiếu máu mạc treo mạn tính ít gặp. Biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, không có triệu chứng đặc hiệu, ngay cả khi có tổn thương thiếu máu nuôi ruột. Chỉ có nghĩ đến khi BN bị sút cân, đau bụng mơ hồ sau khi ăn và phải loại trừ các bệnh khác liên quan đến tắc động mạch nuôi ruột. Điều trị bao gồm sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, trước khi can thiệp. Tái thông một hay nhiều động mạch qua đặt stent. Phương thức điều trị này rất hiệu quả, đặc biệt trên các bệnh nhân trẻ tuổi hơn.

Từ khóa: thiếu máu mạc treo ruột mạn tính; xơ vữa động mạch; thiếu máu mạc treo; thiếu máu mạc treo ruột non

ABSTRACT :

Nguyen Cong Minh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 10 – 1
6

The causes of acute intestinal ischemia are due to the embolic or thrombotic occlusion of arterial or venous vessels. The most of cases are embolic conditions. Chronic mesenteric ischemia (CMI) is rare and is often diagnosed late. Fatal malabsorption-related complications or acute ischemic events occur in the absence of treatment. Diagnosis depends on a carefully medical history and elimination of other conditions. No sensitive and specific tests are available on diagnosis of CMI. If other causes of abdominal pain and weight loss have been confidently ruled out, evidence of visceral artery occlusion at noninvasive imaging (Doppler ultrasonography, computed tomographic angiography, and magnetic resonance angiography) suggests CMI. In recent years, percutaneous transluminal angioplasty (PTA) with stent placement has been a minimally invasive treatment and obtaining good long-term results, with an acceptable recurrence rate and consequently, suggested for primary treatment of CMI. The chronic mesenteric ischemia (CMI) is rare. In particular, the symptoms is unclear. No specific diagnostic test. There is a high index of suspicion should be maintained in patients with postprandial pain and weight loss, and eliminate other conditions, related with occlusive visceral artery lesions. The treatments including administration of fibrinolytic agents before PTA of chronic occlusions, routine revascularization of one or more arteries, and stent placement. This technique will be validated, especially in the younger patients.

Keywords: chronic mesenteric ischemia; atherosclerosis; arterial mesenteric ischemia; mesenteric ischemia of the small bowel

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF