Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
KẾT QUẢ SỚM CỦA VI PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ LỐI TRƯỚC

Phạm Ngọc Anh*, Nguyễn Hiền Nhân*, Hồ Nhựt Tâm*, Lê Khánh Hoàng*, Nguyễn Tài Tuấn*, Phạm Thị Hồng Cúc*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là bệnh lý khá thường gặp, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi. Bệnh có thể gây chèn ép tủy hoặc rễ thần kinh, dẫn đến những di chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có nhiều phương pháp, trong đó vi phẫu thuật lấy nhân đệm lối trước ngày càng được lựa chọn gần đây.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của vi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ lối trước.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca. Có 27 bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ được phẫu thuật tại khoa Lồng ngực - Mạch máu - Thần kinh Bệnh viện Trưng Vương từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2019.

Kết quả: Đánh giá kết quả sau mổ theo Roosen & Grote: độ 1 (rất tốt): hết hoàn toàn triệu chứng 66,7%, độ 2 (tốt): triệu chứng cải thiện đáng kể, đáp ứng tốt với các than phiền 29,6%, độ 3 (khá): vẫn còn than phiền nhưng tình trạng tốt hơn trước mổ 3,7%. Không ghi nhận độ 4 (trung bình): triệu chứng cải thiện không đáng kể và độ 5 (xấu): tình trạng nặng hơn.

Kết luận: Kết quả sớm sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ lối trước là khả quan với độ an toàn, hiệu quả cao và ít biến chứng.

Từ khóa: thoát vị đĩa đệm cổ, vi phẫu thuật lấy nhân đệm, lấy nhân đệm lối trước kèm hàn xương

ABSTRACT :

Phạm Ngoc Anh, Nguyen Hien Nhan, Ho Nhut Tam, Le Khanh Hoang, Nguyen Tai Tuan,
Pham Thi Hong Cuc

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 23 - 27

Background: Cervical herniate is fair popular disease, especially in old patient. It can compressive spinal cord or nerve root, result in serious problems if diagnosis and treatment is not timerly. Operative treatment for cervical herniate have many technique, anterior microdiscectomy have been selected in recently.

Ojective: To evaluate the effectiveness of the anterior microdiscectomy for cervical disc herniation.

Methods: Case - series study. 27 patients with cervical disc herniation were operated from 8/2016 to 6/2019 at the Department of thoracic & vascular surgery and Neurosurgery, Trung Vuong hospital.

Results: According to Roosen & Gorte, result are: Grade 1 (very good) 66.7%, Grade 2 (good) 29.6%, Grade 3 (quite well) 3.7%, Grade 4 (Moderate) & Grade 5 (Bad) no recording.

Conclusion: Anterior microdiscectomy was safe, effective and low risk is better for the cervical disc herniation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF