Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT GỐC ĐỘNG MẠCH CHỦ ÍT XÂM LẤN

Nguyễn Thị Thu Trang*, Võ Tuấn Anh*, Phạm Trần Việt Chương*, Vũ Tam Thiện*, Vương Ngọc Minh*, Nguyễn Hoàng Định*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật tim ít xâm lấn phát triển mạnh trên thế giới và đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Số lượng phẫu thuật gốc động mạch chủ được thực hiện bằng kĩ thuật ít xâm lấn tại các nước có nền y tế phát triển đã tăng lên đáng kể. Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá chỉ định, các kĩ thuật thực hiện và kết quả ngắn hạn của phẫu thuật gốc động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực nửa trên xương ức và rút ra một số kinh nghiệm trong thời gian đầu triển khai.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá 10 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý gốc động mạch chủ và được phẫu thuật gốc động mạch chủ ít xâm lấn tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2018, có 10 trường hợp phẫu thuật gốc động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực nửa trên xương ức, trong đó có 3 trường hợp phẫu thuật Tirone David và 7 trường hợp phẫu thuật Bentall. Sau phẫu thuật, thời gian nằm hồi sức trung bình là 2,4 ngày, thời gian thở máy trung bình là 15,7 giờ và thời gian nằm viện trung bình là 7,6 ngày. Trong giai đoạn hậu phẫu bệnh nhân nhanh chóng phục hồi và được tập vật lý trị liệu rất sớm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hòa nhập sinh hoạt thường nhật tốt. Không có trường hợp tử vong hay chuyển mổ hở nào. 01 bệnh nhân cần phẫu thuật lại do chảy máu.

Kết luận: Phẫu thuật gốc động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực nửa trên xương ức thực hiện trên 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho kết quả an toàn, có hiệu quả, giảm sang chấn về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Kỹ thuật ít xâm lấn được áp dụng ngày càng rộng rãi và hoàn thiện, giúp củng cố và mở rộng mối quan hệ giữa chuyên ngành Phẫu thuật Tim với chuyên ngành Nội Tim mạch. Việc chọn lựa bệnh nhân hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phẫu thuật sẽ giúp đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.

Từ khóa: phẫu thuật ít xâm lấn, đường mở ngực nửa trên xương ức, phẫu thuật gốc động mạch chủ

ABSTRACT :

Vo Tuan Anh, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Tran Viet Chuong, Vu Tam Thien, Vuong Ngoc Minh, Nguyen Hoang Dinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 58 - 64

Objectives: Minimally invasive aortic root surgery is under rapid development worldwide in recent years. The number of this type of surgery is growing dramatically in developped countries. This study aimed to assess the indications, techniques and short term result of minimally invasive root surgery.

Method: We reported 10 patients underwent minimally invasive aortic root surgery at the University Medical Center at Ho Chi Minh City.


Results: From 10/2016 to 12/2018, 10 patients with aortic root disease were operated with minimally invasive approach, including 3 Tirone David and 7 Bentall. Mean ICU time was 2.4 days, mean mechanical ventilation time was 15.7 hours, in-hospital time was 7.6 days. In postoperative time, patients recovered quickly, experienced less pain than normal and returned to normal activities in a short time. No mortality nor full sternotomy conversion was recorded. 01 patient needed to be re-explored due to bleeding.

Conclusions: In our very first experiences with minimally root procedure, the early outcomes are satisfactory with low morbidity and no mortality. The procedure is thought safe and feasible, provided that patient selection is good and safety protocols are followed.

Key words: minimally invasive cardiac surgery, ministernotomy, aortic root surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF