Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP CARCINÔM BỌC DẠNG TUYẾN NỘI SỌ KHÔNG RÕ NGUYÊN PHÁT VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Hứa Thị Ngọc Hà*, Nguyễn Tiến Mạnh*, Nguyễn Minh Anh**, Đỗ Hồng Hải**

TÓM TẮT :

Carcinôm bọc dạng tuyến là loại ung thư xảy ra chủ yếu ở các tuyến nước bọt chính và phụ. Carcinôm bọc dạng tuyến nội sọ, không rõ vị trí u nguyên phát là trường hợp rất hiếm gặp với chỉ một số ít ca riêng lẻ được báo cáo trong y văn. Chúng tôi báo cáo một bệnh nhân nữ, 60 tuổi, biểu hiện đau đầu tăng dần và tê mặt trong khoảng 6 tháng. Chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện khối u vùng sàn sọ phải xâm lấn thùy thái dương. Bệnh nhân được phẫu thuật mở sọ lấy hết u. Kết quả chẩn đoán giải phẫu bệnh là carcinôm bọc dạng tuyến. Qua khai thác tiền căn, khám lâm sàng và các xét nghiệm hình ảnh học không ghi nhận u ở vị trí khác. Nhân trường hợp này, chúng tôi báo cáo và hồi cứu y văn.

Từ khóa: carcinôm bọc dạng tuyến, trong sọ, nguyên phát

ABSTRACT :

Hua Thi Ngoc Ha, Nguyen Tien Manh, Nguyen Minh Anh, Do Hong Hai
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 43 - 47

Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a malignant neoplasm mostly occurs in the major and minor salivary glands. Intracranial ACC with unknown primary tumor site is a very rare event with a few number of separate cases reported in English literature. Herein, we report a case of a 60-year-old woman presented with increasing headache and facial numbness for 6 months. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed a right skull base mass that invaded the temporal lobe. The patient underwent craniotomy and gross total resection of the tumor. Histopathologic diagnosis was ACC. The patient’s history, physical examination and imaging tests showed no evidence of tumors in other sites. Through this case, we discuss and review the existing literature.

Keywords: adenoid cystic carcinoma, intracranial, primary

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF