Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS PHỔI Ở BỆNH NHÂN KHÔNG NHIỄM HIV

Trần Thị Tuấn Anh*, Dương Minh Phương*

TÓM TẮT :

Cryptococcus neoformans là loại nấm men thường gặp rất phổ biến ở những người bị suy giảm miễn dịch (ung thư, đái tháo đường, dùng thuốc corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch dài ngày hoặc những người bị AIDS,..). Nấm có ái lực với hệ thần kinh trung ương nên hay gây bệnh ở não, màng não, tuy nhiên cũng có thể gặp ở các cơ quan khác như máu, phổi, da, ... Khi gây bệnh ở các cơ quan khác có thể gây ra nhầm lẫn trong chẩn đoán, đặc biệt là ở các bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ. Bài viết của chúng tôi đề cập đến người bệnh lao màng não đang điều trị tháng thứ 12, tiền sử trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, có phát hiện tổn thương ở phổi dạng khối u, bệnh phẩm sinh thiết phổi trên tế bào và mô bệnh học cho thấy hình ảnh các vi nấm Cryptococcus neoformans điển hình. Đối chiếu với bệnh cảnh lâm sàng hoàn toàn phù hợp, người bệnh được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Từ khóa: bệnh nấm phổi, nấm Cryptococcus neoformans,...

ABSTRACT :

Tran Thi Tuan Anh, Duong Minh Phuong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 63 - 68

Cryptococcus neoformans is a common yeast in people with immunodeficiency (cancer, diabetes, corticosteroid or long-term immunosuppressive drugs or people with AIDS, etc.). This fungi that are afflicted with the central nervous system such as brain, meninges, but may also occur in other organs such as blood, lungs, skin, etc. When causing disease in other organs, they can cause confusion in diagnosis, especially in patients without risk factors. Our article is about a patient with TB meninginitis that is being treated for 12 months, with a well- being pre-existing history, he was detected a lesion in lung like a tumor, the lesion biopsy showed in cytology and histopathology of the typical Cryptococcus neoformans fungus. Compared with the perfectly appropriate clinical situation, patients are diagnosed and treated promptly.

Key words: Pulmonary Fungus, Cryptococcus neoformans,...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF