Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
SARCOM CƠ VÂN QUANH TINH HOÀN Ở NGƯỜI LỚN: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Vũ Thiện*, Hứa Thị Ngọc Hà*

TÓM TẮT :

Sarcôm cơ vân quanh tinh hoàn là u thường gặp nhất ở trẻ em, nhất là dưới 20 tuổi. Tuy nhiên, ở người lớn hiếm có các báo cáo về sarcom cơ vân dạng phôi ở quanh tinh hoàn. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nam 58 tuổi được chẩn đoán là sarcom cơ vân nguyên phát dạng phôi ở mô quanh tinh hoàn.

T khóa: Sarcôm cơ vân quanh tinh hoàn; sarcom cơ vân dạng phôi

ABSTRACT :

Nguyen Vu Thien, Hua Thi Ngoc Ha * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 104 -106

Paratesticular  rhabdomyosarcomas is common in children and adolescents. However, reports have shown this type of tumor is rare in adults. We report a case of a 58 year-old man who had a mass in his left scrotum and microscopic features pointed toward the diagnosis of primary paratesticular embryonal rhabdomyosarcoma.

Keywords: Paratesticular  rhabdomyosarcomas; embryonal rhabdomyosarcoma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF