Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP: U LYMPHÔ TẾ BÀO ÁO NANG BIẾN THỂ DẠNG NGUYÊN BÀO VỚI SỰ BIỂU HIỆN LƠ XÊ MI

Phạm Văn Tuyến*, Lê Văn Kỳ**, Nguyễn Công Trung*, Nguyễn Thị Ngần***

TÓM TẮT :

U lymphô tế bào áo nang (MCL: mantle cell lymphoma) là một biến thể hiếm gặp của u lymphô không Hodgkin nhưng được xem là một thực thể riêng biệt trong phân loại của Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Ngày nay, người ta nhận thấy rằng MCL bao gồm nhiều biến thể mô học khác nhau. Thuật ngữ nguyên bào (Blastic) hay dạng nguyên bào (Blastoid) thường được sử dụng để mô tả những trường hợp bao gồm một quần thể đồng nhất các tế bào với hình thái giống nguyên bào lympho. Biến thể dạng nguyên bào của MCL có thể gây khó khăn cho chẩn đoán nếu chỉ dựa vào hình thái mô bệnh học. Tuy nhiên, khi phân tích kiểu hình miễn dịch và di truyền học tế bào lại biểu hiện tương tự một u lymphô tế bào áo nang điển hình. Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi có tiền sử chẩn đoán u lymphô cách đây 2 năm, nay vào viện vì xuất hiện nhiều hạch vùng cổ 2 bên và được chẩn đoán là “u lymphô tế bào áo nang biến thể dạng nguyên bào với sự biểu hiện lơ xê mi” dựa vào hình ảnh mô bệnh học và hóa mô miễn dịch.

Từ khóa: U lymphô tế bào áo nang, biến thể dạng nguyên bào, hóa mô miễn dịch

ABSTRACT :

Pham Van Tuyen, Le Van Ky, Nguyen Cong Trung, Nguyen Thi Ngan
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 122 - 126

Mantle cell lymphoma is now recognized as a rare but distinct entity in the revised WHO classification. It is now well recognized that MCL represent a broad spectrum of different histopathological subtypes. The term blastic or blastoid variant is generally used to describe cases with a homogeneous population of cells displaying lymphoblastic morphology. The blastic form of MCL may be difficult to diagnose however immunophenotyping and molecular analysis show typical mantle cell lymphoma pattern. We show a case of 50 years old male diagnosed lymphoma two years ago. Now the patient come back hospital because of the presence of many lymph nodes in both sides of neck and is diagnosed “blastoid variants of mantle cell lymphoma with leukemic presentation” based on routine histopathology and immunohistochemistry.

Key words: Mantle cell lymphoma, blastoid variant, immunohistochemistry

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF