Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
HIỆU QUẢ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC CVVH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP NẶNG

Huỳnh Văn Ân*, Huỳnh Văn Mười Một*, Võ Thúy Vân*, Đinh Tuấn Vinh*, Hoàng Tiến Nam*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của Lọc máu liên tục CVVH trong điều trị viêm tụy cấp nặng.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: mô tả, cắt ngang. Từ tháng 01/2013 đến hết tháng 7/2017, 29 bệnh nhân viêm tụy cấp nặng Balthazar CTSI grade E và/hoặc viêm tụy cấp nặng hoại tử được điều trị lọc máu liên tục CVVH. Viêm tụy cấp nặng được phân loại theo tiêu chuẩn Atlanta 2012.

Kết quả: Tăng triglyceride là nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm tụy cấp nặng (44,9%). Tỷ lệ tử vong 24,1%. Số tạng suy ở nhóm bệnh nhân sống và nhóm bệnh nhân tử vong lần lượt là 2,5 ± 1,2 và 4,7 ± 1,2 tạng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Thời gian từ khi khởi phát viêm tụy cấp đến khi được lọc máu liên tục CVVH ở nhóm bệnh nhân sống 33,5 ± 17,1 giờ, thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân tử vong 59,7 ± 22,4 giờ (p<0,01).

Kết luận: Qua nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận nhóm tử vong có mức độ bệnh nặng hơn, số cơ quan suy cao hơn, thời gian từ lúc nhập viện có chẩn đoán đến lúc tiến hành lọc máu kéo dài hơn. Điểm APACHE II, SOFA và số cơ quan suy càng nhiều thì tỷ lệ tử vong càng cao.

Từ khóa: Viêm tụy cấp, Lọc máu liên tục (CRRT)

ABSTRACT :

Huynh Van An, Huynh Van Muoi Mot, Vo Thuy Van, Dinh Tuan Vinh, Hoang Tien Nam
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 5055

Purpose: To investigate the effectiveness of continuous venovenous hemofiltration (CVVH) in the treatment of severe acute pancreatitis (SAP).

Materials and method: Descriptive, cross sectional. From January, 2013 till the end of July, 2017, there were 29 SAP patients with Balthazar CTSI grade E and/or necrotizing SAP in whom CVVH was applied as an integral part of the treatment protocol were prospectively. SAP was classified according to Atlanta 2012.

Results: Hypertriglyceridemia was the most common cause of acute pancreatitis (44.9%). Mortality rate was 24.1%.. The average numbers of fail organs were different between survival and dead groups, which were 2.5 ± 1.2 and 4.7 ± 1.2 organs, respectively. The difference was statistically significant with p<0.05. In addition, the average hours recorded since each patient in the survival group were first diagnosed with acute pancreatitis until one started having CVVH was 33.5 ± 17.1 hours, shorter than that of the dead group, which was 59.7 ± 22.4% 4 hours. The difference was statistically significant with p<0.01.

Conclusion: In our study, we recorded more severe illnesses, higher number of organ failure, time from admission to diagnosis, and longer duration of dialysis. The higher the APACHE II score, SOFA and organ failure, the higher the mortality.


Key words: acute pancreatitis, Continuous renal replacement therapy (CRRT)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF