Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO TIÊU CƠ VÂN VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Huỳnh Văn Ân*

TÓM TẮT :

Đại cương: Tiêu cơ vân, hiếm gặp, là sự hủy hoại nhanh chóng của các tế bào cơ xương. Cơ chế kích hoạt rất đa dạng từ chấn thương cơ học, thiếu máu cục bộ, nhiễm trùng, biến đổi gen đối với thuốc và chất độc. Tiêu cơ vân là hội chứng lâm sàng của tổn thương cơ kết hợp với myoglobin niệu, rối loạn điện giải, và thường có tổn thương thận cấp.

Trường hợp lâm sàng: Bệnh nhân nam 26 tuổi, nhập viện bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPHCM từ 07/8 đến 07/9/2017. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp do tiêu cơ vân. Creatine kinase huyết tương tăng rất cao và có myoglobin niệu. Kết quả máu phát hiện tổn thương thận cấp và tăng men cơ.

Kết luận: Tiêu cơ vân biểu hiện bởi tam chứng gồm đau cơ, yếu cơ và myoglobin niệu. Tổn thương thận cấp tính kết hợp với myoglobin niệu là biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêu cơ vân, và có thể đe dọa tính mạng. Mức creatine kinase huyết tương cao là xét nghiệm cận lâm sàng nhạy nhất liên quan đến tổn thương cơ. Điều trị gồm bù dịch nhanh và tích cực, loại bỏ các tác nhân gây bệnh và ngăn ngừa biến chứng.

Từ khóa: tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp

ABSTRACT :

Huynh Van An * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 74 – 78

Introduction: Rhabdomyolysis is a rare event of rapid destruction of skeletal muscle cells. The range of trigger mechanisms is wide and span from mechanical injury, ischemia, infections, and genetic alterations to drugs and toxins. Rhabdomyolysis is a well-known clinical syndrome of muscle injury associated with myoglobinuria, electrolyte abnormalities, and often-acute kidney injury (AKI).

Case presentation: A 26-year-old man was admitted to Nhan dan Gia Dinh hospital, HCMC from August 07 to September 07, 2017. The patient was diagnosed with acute kidney injury due to rhabdomyolysis. Plasma creatine kinase (CK) levels are markedly elevated, and myoglobinuria is present. Blood analysis revealed acute kidney injury and increased muscular enzymes.

Conclusions: Rhabdomyolysis is exhibited by a triad of symptoms including myalgia, weakness, and myoglobinuria. Acute kidney injury combined with myoglobinuria is the most serious complication of rhabdomyolysis, and can be life threatening. An elevated plasma creatine kinase level is the most sensitive laboratory finding pertaining to muscle injury. The management of the condition includes prompt and aggressive fluid resuscitation, elimination of the causative agents and prevention of complications.


Keywords: rhabdomyolysis, acute kidney injury

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF