Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ MÀNG PHỔI PHỨC TẠP, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NGUYÊN NHÂN CẦN CAN THIỆP NGOẠI KHOA

Nguyễn Thị Ngọc Thủy*, Trần Hữu Phước*, Lê Nữ Thị Hoà Hiệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và phân tích các yếu tố viêm mủ màng phổi nặng cần can thiệp phẫu thuật bóc vỏ phổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả 34 bệnh nhânviêm mủ màng phổi điều trị tại khoa ngoại lồng ngực bệnh viện nhân dân Gia Định từ 01/01/2010 – 01/12/2015.

Kết quả: trong 5 năm ghi nhận 34 bệnh nhân (4,4%) được chẩn đoán mủ màng phổi (theo tiêu chuẩn Light) trong số 795 bệnh nhân tràn dịch màng phổi được điều trị nội trú tại bệnh viện nhân dân Gia Định. Điều trị nội khoa và chọc hút 15 bệnh nhân, thành công 86,7%, dẫn lưu màng phổi 18 bệnh nhân, thành công 66,7%. Phẫu thuật bóc vỏ màng phổi 3 bệnh nhân (8,8%), gồm 1 bệnh nhân với ổ cặn mủ màng phổi khu trú lớn có tiền sử chấn thương ngưc cách 10 năm, 1 bệnh nhân lao màng phổi đã được dẫn lưu và điều trị lao 8 tháng, 1 bệnh nhân chấn thương tràn máu màng phổi được dẫn lưu trước đó 1 tháng. Có 6 bệnh nhân tử vong đều liên quan bệnh nội khoa nặng hoặc ung thư giai đoạn cuối.

Kết luận: Viêm mủ màng phổi cận viêm hiện nay được điều trị nội khoa rất hiệu quả, dẫn lưu màng phổi thành công gần 70%, chỉ 3 bệnh nhân trong vòng 5 năm cần phẫu thuật bóc vỏ phổi, đều có tiền sử bệnh kéo dài hoặc do chấn thương điều trị không hiệu quả.

Từ khóa: Viêm mủ màng phổi cận viêm hiện nay được điều trị nội khoa rất hiệu quả

ABSTRACT :

 Nguyen Thi Ngoc Thuy, Tran Huu Phuoc, Le Nu Hoa Hiep
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 99 - 103

 Objectives: analysis the causes of the empyema that need surgical treatment.

Materials and methods: the retrospective study conducted between 2010 and 2015 concerning the records of 34 patients treated for empyema in Gia Định hospital.

Results: In 5 years, there are 795 cases of pleural effusion administrated to Gia Dinh hospital, in which 34 cases (4.4%) have been diagnosis with epyema based on fluid characteristic. Medical treatment with antibiotics and thoracocentesis in 15 cases (44%) have success 86,7%, 2 patients (13.3%) die because of severe comorbidities. Drainage with or without irrigation in 18 cases have success 66,7%, 3 patients with late stage cancers and 1 patient with child C cirrhosis have died after tube thoracostomy (22.2%), 2 cases failure (11,1%) that have thick or calcificated pleura need decortication. In addition, with 1 case that has loculated effusion in 10 years, 3 cases (8.8%) truly need surgical treatment.


Conclusion: parapneumonic pleural effusion are a common finding in patients with pneumonia, and most of them can be resolved by medical treatment. Patients with pyothorax or exudates fluid with neutrophil > 1000/mm3 must have drainage by chest tube with or without irrigation, only 3 cases in 5 years with loculated effusion or thick calcificated pleura need decortication.

Key word: parapneumonic pleural effusion are a common finding in patients with pneumonia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF