Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Nguyễn Văn Hải*, Nguyễn Hồng Sơn*, Lê Huy Lưu*, Lý Hữu Tuấn*, Nguyễn Thành Tiến Dũng*, Nguyễn Hữu Minh Quân*, Trương Thành Công*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả cắt gan điều trị ung thư tế bào gan (UTTBG) tại bệnh viện Nhân dân Gia định.

Phương pháp: Hồi cứu các trường hợp (t.h) cắt gan do UTTBG trong thời gian từ 2013 đến 2017 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Chẩn đoán trước mổ và chỉ định mổ dựa theo hướng dẫn của BCLC, APASL và của Bộ Y tế Việt nam.

Kết quả: Có 44 bệnh nhân (BN) gồm 38 nam và 6 nữ, tuổi trung bình 56,6 ± 9,2 t (28-73t). Mười sáu t.h (36,4%) ở giai đoạn BCLC A, 19 t.h (43,2%) BCLC B và 9 t.h (20,4%) BCLC C. Có 4 BN được cắt gan qua nội soi, 18 t.h cắt gan lớn, 1 t.h phải làm TACE và gây tắc tĩnh mạch cửa phải PVE trước mổ. Thời gian mổ trung bình là 197,5 ± 69 phút, số lượng máu mất trung bình là 400 ± 353 ml, thời gian nằm viện trung bình sau mổ là 9 ± 3 ngày. Theo dõi được 34/44 trường hợp với thời gian theo dõi trung bình là 9,3 ± 9,6 tháng ( 1 – 49 tháng). Tử vong hậu phẫu 1 trường hợp, tử vong trong thời gian theo dõi 3 trường hợp, tái phát 6 trường hợp.

Kết luận: Phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan tỏ ra an toàn và hiệu quả ngay cả ở những bệnh nhân giai đoạn trung gian và tiến triển.

Từ khoá: Ung thư tế bào gan, cắt gan.

ABSTRACT :

Nguyen Van Hai, Nguyen Hong Son, Le Huy Luu, Ly Huu Tuan, Nguyen Thanh Tien Dung,
Nguyen Huu Minh Quan, Truong Thanh Cong.
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017:
119 - 126

Aims: To evaluate the results of hepatectomy in treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) at Gia dinh people hospital.

Methods: Charts of all patients who were treated by hepatectomy for HCC between 2013 and 2017 were reviewed. Preoperative diagnosis and indications for surgery were based on guidelines of BCLC, APASL and Vietnamese Ministry of Health.


Results: There were 44 patients (pts) including 38 males and 6 females with the mean age of 56,6 ± 9,2 years (range 28-73 years). Sixteen of pts (36.4%) were at BCLC stage A, 19 pts (43.2%) at BCLC stage B and 9 pts (20.4%) at BCLC stage C. Laparoscopic liver resection was performed in 4 pts. There were 18 major hepatectomies, 1pts were treated by TACE and PVE before resection. The mean operating time was 197,5 ± 69 minutes. The mean blood loss was 400 ± 353 ml. The mean postoperative hospital stay was 9 ± 3 days. 34/44 pts (77.3%) were followed up with the mean time of 9.3 months (range 1-49 months). There were 1 death in the early postoperative period (2.3%), and 3 deaths in the time of follow-up (6.8%). Recurrent HCC were recognized in 6 pts.

Conclusion: Hepatic resection is efficient and safe for HCC patients even at intermediate and advanced stage.

Key words: Hepatocellular cancer, liver resection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF