Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
TÊ THẦN KINH THẸN

Nguyễn Trung Thành*

TÓM TẮT :

Tê thần kinh thẹn giúp giảm đau sau các phẫu thuật tiết niêu, phụ khoa và hậu môn trực tràng, đồng thời cũng được áp dụng hiệu quả trong chuẩn đoán và điều trị đau có nguồn gốc từ thần kinh thẹn. Tuy nhiên kỹ thuật này chưa được áp dụng rộng rãi trên thực hành lâm sàng. Thần kinh thẹn có vài đặc điểm thay đổi về giải phẩu học và nhận biết được sự thay đổi này rất cần thiết cho thực hành gây tê dưới hướng dẫn siêu âm. Để đánh giá rõ hơn về kỹ thuật này, chúng ta cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa trong tương lai. Việc xác định vị trí thần kinh thẹn trên siêu âm sẽ hướng dẫn thực hiện gây tê tốt hơn qua các cách tiếp cận khác nhau.

Từ khóa: thần kinh thẹn, đau cấp tính, đau mãn tính

ABSTRACT :

Nguyen Trung Thanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 01-05

Pudenasl nerve blocks provide a post-operative pain control for urological, gynecological anhd proctological surgery, as well as for diagnosis anh for the management of pudendal neuropathies. However, it is infrequently used in clinical practice. There is a little change in anatomy ò pudendal nerve and it is esential for the use of ultrassound-guided pudendal nerve block techniques. Additional clinical sudies are required for the evaluation of these promising techniques. The sonoanatomic corrlation of nerve location provide the better guide for the performance of the pudendal nerve block through the different approaches.

Keywords: pudendal nerve, acute pain, chronic pain

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF