Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HIỆU QUẢ CỦA TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI DƯỚI GÂY MÊ

Nguyễn Trọng Thắng*, Đinh Hữu Hào*, Huỳnh Văn Bình*, Trần Ngọc Trung**, Doanh Đức Long**, Huỳnh Vĩnh Phúc*, Nguyễn Thị Thanh***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tê qua các lớp cân bụng (TAP block) có hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai dưới tê tủy sống. Chúng tôi cần xác định hiệu quả của kỹ thuật này trên bệnh nhân mổ lấy thai dưới gây mê toàn diện và giả thuyết rằng TAP block được sử dụng như một phần trong phác đồ giảm đau đa mô thức sẽ giảm 50% tổng lượng morphin sử dụng trong 24 giờ sau mổ.

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có nhóm chứng và không mù. Nghiên cứu đã chọn 60 trường hợp mổ lấy thai dưới gây mê, tuổi ≥ 18, ASA từ II-III. Thai suy cấp, biến chứng không liên quan kỹ thuật chống chỉ định TAP block, dung nạp thuốc phiện, suy gan, suy thận nặng, và tê tủy sống thất bại là tiêu chuẩn loại trừ. Tất cả các trường hợp được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm TAP block (nhóm T) và nhóm không TAP block (nhóm C). Mỗi nhóm có 30 trường hợp. TAP block được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm bằng ropivacain 0,25% 20 mL mỗi bên. Cả hai nhóm được giảm đau sau mổ bằng morphin tĩnh mạch do bệnh nhân kiểm soát. Biến số nghiên cứu chính là tổng lượng morphin trong 24 giờ sau mổ. Các biến số nghiên cứu phụ là thời gian yêu cầu liều morphin đầu tiên, điểm đau, biến chứng của TAP block, tác dụng phụ của morphin và điểm hài lòng của đối tượng nghiên cứu.

Kết quả: Không có sự khác biệt về các đặc điểm chung, điểm đau, an thần, buồn nôn và nôn, ngứa sau mổ của 2 nhóm. So với nhóm C, tổng lượng morphin trong 24 giờ sau mổ của nhóm T thấp hơn [10 mg (KTC 95% 8,5−11,7) so với 31 mg (KTC 95% 28,8−34,3), p < 0,01]. Thời gian sử dụng liều morphin đầu tiên sau mổ của nhóm T dài hơn [4,1 giờ (KTC 95% 3,8−7,7) so với 0,2 giờ (KTC 95% 0,5−1,4), p < 0,01]. Phác đồ giảm đau sau mổ với TAP block có hiệu quả cao hơn không có TAP block (p < 0,01). Sự hài lòng sau mổ cũng cao hơn. Không có trường hợp nào ngộ độc thuốc tê, thủng phúc mạc, tụ máu thành bụng, suy hô hấp sau mổ.

Kết luận: TAP block bằng ropivacain 0,25% có hiệu quả tốt để giảm đau sau mổ lấy thai dưới gây mê toàn diện, giảm được > 50% lượng morphin sử dụng trong 24 giờ đầu sau mổ. Kỹ thuật phải được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm để đảm bảo tính an toàn.

Từ khóa: tê các lớp cân bụng, tê TAP, giảm đau sau mổ lấy thai

ABSTRACT :


Nguyen Trong Thang, Dinh Huu Hao, Huynh Van Binh, Tran Ngoc Trung, Doanh Duc Long,
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Thi Thanh

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 78-85

Objective: The transversus abdominis plan block (TAP block) has effect to postoperative analgesia for cesarean section with spinal anesthesia. We determined the efficacy of this technique in patients undergoing cesarean section with general anesthesia and hypothesized that the TAP block if used as a part of multimodal analgesia will reduce 50% of total morphine consumption during 24 h after surgery.

Methods: This is a randomized, controlled, no−blind clinical trial. The investigators selected 60 cases, who were cesarean section under general anesthesia, age ≥ 18, and ASA II-III. Acute fetal impairment, local anesthesia contraindication, tolerance opioids, liver failure, renal failure, and spinal anesthesia failure cases were excluded. All patients were randomized to receive TAP block group (T group) or not (controlled, C group). Each group had got 30 cases. The TAP block was performed under the ultrasound guidance with 0.25% ropivacaine 20 mL each side. The patient−controlled analgesia with intravenous morphine was used in the recovery room for both groups. The primary outcome was total morphine consumption during 24 hours after surgery. The secondary outcomes were the time of required the first dose of morphine, pain score, the complications of TAP block, the side effects of morphine and satisfaction score.

Results: There was no significant difference between 2 groups in general characteristics, pain score, sedation, nausea and vomiting, pruritus after surgery. Compare with C group, the median of total morphine consumption during 24 hours after surgery of T group was lower [10 mg (CI 95% 8.5−11.7) vs 31 mg (CI 95% 28.8−34.3), p<0.01]. The time of required the first dose of morphine of T group was longer [4.1 hours (CI 95% 3.8−7.7) vs 0.2 hours (CI 95% 0.5−1.4), p < 0.01]. The satisfaction of participants was higher. The postoperative analgesia with TAP block is better than protocol without TAP block. No cases of systemic toxicity, peritoneal puncture, abdominal wall hematoma, and respiratory failure after surgery was recorded.

Conclusion: Bilateral TAP block with 0.25% ropivacaine is effective for analgesia after cesarean section with general anesthesia and could reduce more than 50% of total dose of morphine after surgery. This technique should be performed under the ultrasound guidance to increase the safe.

Key words: transversus abdominis plane block, postoperative analgesia, postoperative pain relief

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF