Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA DEXAMETHASONE TĨNH MẠCH PHỐI HỢP GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐƯỜNG NÁCH

Võ Thị Cẩm Hiền*, Nguyễn Ngọc Anh*, Lê Văn Chung**, Phan Thanh Phong**, Phạm Thị Lương**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Dexamethasone là thuốc kháng viêm mạnh. Một số nghiên cứu đã chứng minh dexamethasone tiêm tĩnh mạch kết hợp gây tê thần kinh ngoại vi giúp tăng hiệu quả giảm đau sau mổ. Tuy nhiên, cơ chế tác dụng giảm đau của thuốc còn đang tranh cãi.

Mục tiêu: Xác định hiệu quả giảm đau của dexamethasone 8mg tĩnh mạch phối hợp với gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách dưới hướng dẫn của siêu âm so với nhóm chứng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng mù đơn. 59 bệnh nhân chia làm 2 nhóm: 29 bệnh nhân được tiêm tĩnh mạch 8mg dexamethasone (nhóm D), 30 bệnh nhân không dùng dexamethasone (nhóm K), được gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách dưới siêu âm để phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay. Các mục tiêu nghiên cứu: thời gian giảm đau sau mổ, điểm VAS ở thời điểm 24 giờ sau mổ, tổng lượng morphine trung bình sau mổ 24 giờ, đường huyết sáng ngày sau mổ.

Kết quả: Thời gian giảm đau của nhóm D dài hơn có ý nghĩa so với nhóm K 760 phút (585 - 970) so với 330 phút (180 - 520) (p<0,0001). Tỷ lệ bệnh nhân có điểm VAS ≤ 2 ở thời điểm 24 giờ sau mổ của nhóm D cao hơn có ý nghĩa so với nhóm K, 89,7% so với 22,3% (p<0,0001), không có sự khác biệt có ý nghĩa về tổng liều morphine trung bình sau mổ giữa hai nhóm, không có tăng đường huyết sau mổ.

Kết luận: Dexamethasone 8mg tĩnh mạch phối hợp gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách giúp tăng hiệu quả giảm đau sau mổ.

Từ khóa: gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách

ABSTRACT :

Vo Thi Cam Hien, Nguyen Ngoc Anh, Le Van Chung, Phan Thanh Phong, Pham Thi Luong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019:
91-97

Background: Dexamethasone has a powerful anti-inflammatory action, intravenous dexamethasone in combination with the peripheral nerf block reduced effectively postsurgical pain. However, the exact mechanism by with the systemic dexamethasone is not fully understood.

Objectives: The aim of this study was to confirm the analgesic effects of a single intravenous dose of dexamethasone (8mg) in combination with the ultrasound-guided axillary block compared with the control.

Methods: A prospective, single blind, randomized, placebo-controlled study. 59 patients undergoing forearm surgery with the US-guided axillary block, were randomized into two groups: receiving intravenous dexamethasone 8mg (n=29, group D), not dexamethasone (n=30, group K). The outcomes include the duration of analgesia, the VAS at 24 hours, total mean morphine consumption during 24 hours, and the blood glucose at the morning after surgical day.


Results: Duration of analgesia was prolonged in the group D: 760 minutes (585 – 970) compared with group K: 330 minutes (180 – 520) (p<0.0001). The number of patient in Group D had VAS ≤ 2 at 24 hours more than in group K, no intergroup differences were observed in the postoperative morphine consumption. No increasing the postoperative blood glucose measures.

Conclusion: Intravenous dexamethasone 8mg in combination with the ultrasound-guided axillary block augmented the duration and the intensity of postoperative analgesia.

Key words: ultrasound-guided axillary brachial plexus block


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF