Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
SỐC PHẢN VỆ DO ROCURONIUM ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG SUGAMMADEX: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Thạch Minh Hoàng*, Phạm văn Đông*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phản ứng phản vệ trong quá trình gây mê rất hiếm gặp, tỉ lệ ước tính là 1:3.500-1:20.000 ca và khoảng 60%-70% các trường hợp này là thứ phát sau khi sử dụng thuốc giãn cơ, đặc biệt là do succinylcholine và rocuronium. Gần đây, các khuyến cáo sử dụng sugammadex như là một phương thức mới trong điều trị phản vệ do rocuronium.

Báo cáo trường hợp: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, cao 168 cm, nặng 67 kg, phẫu thuật u bao sợi thần kinh D1-D2. Không ghi nhận tiền sử dị ứng thức ăn và thuốc. Sau khởi mê được sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng ghi nhận, nổi mẫn đỏ toàn thân, mạch 110-120 lần/phút, HA 65/40 mmHg, Sp02 95-97% với FiO2 100%. Điều trị theo hướng phản vệ độ III với adrenalin pha loãng trong nước cất với nồng độ 1:10.000 1ml tiêm tĩnh mạch mỗi 5 phút, solumedrol 125 mg, diphenhydramin 10 mg, duy trì adrenalin 0,1 mcg/kg/phút và xét nghiệm  IgE máu, histamin máu. Sau 20 phút hồi sức, chúng tôi đã sử dụng sugammadex 200 mg. Tình trạng huyết động đã cải thiện. Kết quả IgE 26.030 IU/ml, histamin 31,6 ng/ml. Sau 24 giờ Bệnh nhân hoàn toàn hồi phục mà không có bất kì biến chứng nào.

Kết luận: Sugammadex được sử dụng để đảo ngược tình trạng rối loạn huyết động trong sốc phản vệ do rocuronium.

Từ khóa: phản ứng phản vệ, rocuronium, sugammadex

ABSTRACT :

Thach Minh Hoang, Pham Van Dong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019:
102-105

Objectives: Perioperative anaphylaxis is rare. Its incidence rate varies from 1/3.500 to 1/20.000. The most common cause of anaphylaxis during anesthesia is reportedly neuromuscular blocking agents (60-70%). Rocuronium and succinylcholine were most frequently incriminated. In this review, we seek to highlight the current knowledge regarding the improvement of rocuronium-induced anaphylaxis with the use of sugammadex.

Case report: The patient was a 41 years old man who was 168 cm tall and weighed 67kg, no history of food and drug allergies. He was scheduled for removing of the nerve sheath tumors D1-D2, neurofibromas. After anesthetic induction, a prophylactic antibiotic was administered intravenously. He developed nettle rash (hives) anywhere on the body. The heart rate remained at 110-120 bpm. The baseline blood pressure was 65/40 mmHg. The SpO2 values of the patient breathing 100% oxygen was 95-97%. Anaphylactic shock grade 3 is suspected and 100 μg epinephrine injection was repeated per 5 minutes, methylprednisolone 125mg, diphenhydramin 10 mg were injected and continuous infusion of epinephrine was started at the rate of 0.1μg/kg/min during 20 minutes. 200 mg sugammadex was administered 10 minutes later. Results of serum IgE was 26.030 IU/ml and plasma histamine level was 31.6 ng/ml. The patient had stable hemodynamics. 24hours after the onset of anaphylactic reaction, the patient was fully recovered without any complications.

Conclusions: Sugammadex might offer a novel treatment to reverse anaphylaxis caused by rocuronium.

Keywords: anaphylaxis, rocuronium, sugamadex

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF