Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
GÂY MÊ HỒI SỨC RỬA PHỔI: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Phạm Văn Đông*, Lê Văn Dũng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phân lập phổi bằng nội khí quản hai nòng luôn đòi hỏi sự chính xác để cải thiện oxy máu cũng như tránh dịch, máu vào phổi đối bên. Đặc biệt trong bệnh tích protein phế nang, bị tổn thương cả hai bên phổi. Rửa phổi dưới gây mê toàn diện là phương pháp hiệu quả khi đã suy hô hấp. Đây là một thách thức đối với bác sĩ gây mê hồi sức, đòi hỏi có đủ phương tiện như nội soi ống mềm, ECMO, oxy lưu lượng cao.

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam 32 tuổi, vào viện vì suy hô hấp, thở oxy mask 10lít/phút, SpO2 từ 85-91%. X-quang phổi và CT-scan ngực có hình ảnh tổn thương lan tỏa 2 phổi dạng bệnh lý mô kẽ. Nội soi phế quản có dịch đục lợn cợn như sữa. Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tích protein phế nang, có chỉ định rửa phổi. Sau khi gây mê toàn diện qua nội khí quản hai nòng, kiểm tra vị trí bằng soi phế quản ống mềm. Tiến hành rửa mỗi bên phổi khoảng 8 lít nước muối ấm cho đến khi dịch rửa trong. Ở những lần rửa sau, tình trạng lâm sàng cải hiện hơn rất nhiều.

Kết luận: Cần có chiến lược cải thiện oxy máu và ECMO sẳn sàng trong trường hợp nặng nề nhất.

Từ khóa: protein phế nang, rửa phổi, nội khí quản hai nòng

ABSTRACT :

Pham Van Dong, Le Van Dung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 106-110

Objectives: Separation of lungs using double-lumen endobronchial tubes (DLT) with fle bronchogram xible bronchoscopy to confirm appropriate tube placement for preventing the lavage uid, blood spilling over to the ventilated lung and maintaining adequate oxygenation and ventilation during the lung lavage. Both lungs are equally affected in pulmonary alveolar proteinosis (PAP). Whole lung lavage (WLL) which is routinely provided under general anesthesia (GA), has been described as the most eective method of treatment the preexisting respiratory failure. Anesthesia for WLL remains a challenge for anesthetists today. In extreme situations, oxygenation can be supported using extracorporeal oxygenation (ECMO), hyperbaric oxygen (HBO).

Case report: The patient was a 32-year-old man and presented in acute respiratory failure. He was put on FiO2 100% under venturi mask 10L/min with SpO2 of 85-91%. Radiography of chest revealed diffuse bilateral asymmetrical infiltrates. CT scan of the thorax showed bilateral patchy alveolar filling shadows with air bronchogram. Bronchoalveolar lavage (BAL) showed likely milk fluid. The patient was diagnosed with PAP. He was scheduled for whole lung lavage. General anesthesia was induced. The trachea was intubated with DLT and confirmed appropriate tube placement by flexible bronchoscopy. Lavage was performed using 8L of normal saline warmed to body temperature until the effluent saline became clear and nonviscous. He had undergone 3 times WLL which resulted in dramatic clinical and radiological improvement.


Conclusion: This review has aimed to present an anesthetic management strategy with a focus on airway management, ventilation and oxygenation techniques for easier perioperative decision making in patients scheduled for whole-lung lavage under general anesthesia due to pulmonary alveolar proteinosis. ECMO remains the only possible technique that prevents serious hypoxia during WLL.

Keywords: pulmonary alveolar proteinosis (PAP), double-lumen endobronchial tubes (DLT), whole lung lavage (WLL)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF