Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM SỎI SAN HÔ THẬN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Phong*, Ngô Xuân Thái*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sỏi san hô thận là 1 dạng phức tạp cả về hình dạng lẫn cơ chế sinh bệnh. Bệnh cảnh đa dạng, sinh bệnh học phức tạp, có tỉ lệ tái phát cao, gây ra rất nhiều phiền toái cho bệnh nhân và nếu không có kế hoạch điều trị dự phòng một cách triệt để sẽ dẫn đến mất dần chức năng của thận cùng bên, lâu dần sẽ dẫn đến suy thận. Tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung, hay tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các số liệu về đặc điểm bệnh và bản chất hoá học sỏi san hô còn hạn chế, cho đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm bệnh nhân và tính chất hóa học sỏi trên bệnh nhân sỏi san hô thận tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp. Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ năm 12/2018 đến 06/2019 và có 56 bệnh nhân thỏa các tiêu chuẩn chẩn đoán sỏi san hô thận toàn phần và bán phần. Sỏi san hô thận sau phẫu thuật được đưa đi phân chất với kĩ thuật quang phổ hồng ngoại.

Kết quả: 89,3% bệnh nhân ≥40 tuổi, có 14 trường hợp sỏi san hô thận toàn phần và 42 trường hợp sỏi san hô thận bán phần. Sỏi hỗn hợp chiếm 78,6%, trong đó gặp nhiều nhất là sỏi calci phosphat - calci carbonat, chiếm tỉ lệ 25%. Sỏi chứa thành phần struvit chỉ chiếm 3,6%. Sỏi thuần có thành phần hóa học gặp nhiều nhất là sỏi acid uric và sỏi calci oxalat, cùng chiếm 8,9%. Sỏi san hô có thành phần chuyển hóa chiếm 58,9%.

Kết luận: Sỏi san hô thận dạng chuyển hóa gặp nhiều hơn so với nhóm sỏi nhiễm khuẩn. Nghiên cứu của chúng tôi nêu lên tầm quan trọng của phân chất sỏi và việc đánh giá các rối loạn chuyển hóa của bệnh nhân.

Từ khóa: sỏi san hô thận, tính chất hóa học sỏi, phân chất sỏi, quang phổ hồng ngoại

ABSTRACT :

Tran Quoc Phong, Ngo Xuan Thai
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 1 - 2020: 91 - 96

Background: Staghorn calculi are the most sophisticated condition because of their morphology and pathophysiology. The condition which has various clinical scenes, complex pathophysiology and high recurrence rate can cause many troublesome issues for patients. As a consequence, it can cause serious damages to ipsilateral kidney and ultimately lead to renal failure unless there is a good prevention strategy. However, there are very few reports of characteristics and composition of staghorn calculi in Vietnam, especially Ho Chi Minh city.

Objective: The purpose of this study was to investigate characteristics and components of staghorn stones in Ho Chi Minh city.

Methods: Design: case series study. This study was carried out at Cho Ray, Binh Dan and Gia Dinh Peoples hospital from December 2018 to June 2019. 56 staghorn stones were collected in this study through complete and partial staghorn stone criteria and sent subsequently to a laboratory for FT-IR stone analysis.

*Bộ môn Tiết Niệu học – Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Trần Quốc Phong          ĐT: 0903910131 Email: phongtrantfi@gmail.com


Results: 89.3% of patients were above 40 years old. Of 56 patients, fourteen had complete staghorn stones and 42 had partial staghorn stones. Mixed stones accounted for 78.6% of cases and the most frequent composition was calcium phosphate - calcium carbonate (25%). Meanwhile, the prevalence of struvite stones was only 3.6%. The most common composition of pure stones was uric acid and calcium oxalate, both comprised 8.9% of total. Metabolic staghorn stones made up 58.9%.

Conclusions: Metabolic stones were encountered more frequently than infectious stones. Our studies underscored the importance of stone analysis and metabolic evaluation in these patients.

Keyword: staghorn stones, stone composition, stone analysis, infrared spectroscopy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF