Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
QUÁ TẢI DỊCH TRUYỀN VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Trần Thanh Quyên*, Huỳnh Quang Đại**, Lê Hữu Thiện Biên**

TÓM TẮT :

Hồi sức dịch (fluid resuscitation) ngày nay đã trở thành một phần quan trọng trong hồi sức tích cực (HSTC), nhất là trên những bệnh nhân có huyết động không ổn định. Một khảo sát gần đây trên 391 khoa HSTC thuộc 25 quốc gia cho thấy có hơn một phần ba bệnh nhân được hồi sức dịch (với định nghĩa có bù dịch với tốc độ cao ≥ 5 ml/kg/giờ) chủ yếu do tình trạng giảm tưới máu mô hoặc sinh hiệu không ổn định(11). Hơn thế nữa, phác đồ hướng đích sớm trong sốc thường khuyến cáo sử dụng lượng dịch truyền khá cao, đặc biệt trong những giờ đầu hoặc cho đến khi huyết động ổn định. Việc sử dụng lượng dịch truyền khá cao dễ dẫn đến tình trạng cân bằng dịch dương có thể gây ra những hậu quả bất lợi đáng kể.

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF