Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
VAI TRÒ CỦA CHỈ DẤU SINH HỌC CD64 TRÊN BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH, HLA-DR, TRÊN BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT/SỐC NHIỄM KHUẨN

Phạm Thị Ngọc Thảo*

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF