Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
SẢNG Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC: TỶ LỆ MẮC CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ KẾT CỤC

Hồ Hoàng Kim*, Nguyễn Thanh Bình**, Văn Thị Hạnh Đan**, Lê Minh Khôi**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sảng là một trình trạng lâm sàng thường gặp ở bệnh nhân hồi sức làm tăng tỉ lệ tử vong và bệnh tật. Có nhiều nghiên cứu về sảng ở nhóm bệnh nhân này trên thế giới tuy nhiên chưa có nghiên cứu tương tự ở Việt Nam.

Mục tiêu: Mục tiêu xác định tỷ lệ mắc, các yếu tố nguy cơ, tác động của sảng đến kết cục ở hồi sức tích cực.

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu. Tất cả bệnh nhân trên 18 tuổi được nhập khoa hồi sức, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ tháng 10/2017 đến tháng 06/2018 sẽ được đưa vào nghiên cứu. Sử dụng công cụ ICDSC để đánh giá sảng và theo dõi dự hậu.

Kết quả: Tổng số 178 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu với 93 bệnh nhân có trạng thái sảng, chiếm 52,24%. Bệnh nhân sảng kéo dài thời gian thở máy lên 13,75 ngày (15,83 ngày so với 2,08 ngày; p < 0,001), thời gian nằm ICU kéo dài thêm 12,58 ngày (17,70 ngày so với 5,12 ngày; p < 0,001), tăng 12,62 ngày nằm viện (24,32 ngày và 11,70 ngày; p < 0,001). Sảng là một yếu tố nguy cơ cho tử vong bệnh nhân ICU (OR = 2,98; p = 0,025). Các yếu tố nguy cơ xuất hiện sảng, bao gồm: tuổi (OR = 1,04; p < 0,001), tuổi > 65 (OR = 2,62; p = 0,008), sa sút trí tuệ (OR = 19,21; p = 0,006), điểm APACHE II (OR = 1,13; p < 0,001), thở máy xâm lấn (OR = 3,77; p = 0,001), đặt nội khí quản (OR = 3,68; p = 0,002), đặt lại nội khí quản (OR = 5,43; p = 0,040), phẫu thuật (OR = 4,02; p = 0,003), đặt catheter hồi sức (OR = 2,76; p = 0,015), cố định bệnh nhân tại giường(OR = 9,50; p < 0,001), nồng độ CRP (OR = 1,005; p = 0,009), giảm ôxy máu (OR = 2,22; p = 0,043), dùng fentanyl ( OR = 3,06; p < 0,001), midazolam (OR = 4,39; p < 0,001).

Kết luận: Sảng là thường gặp tại ICU và có liên quan đến kết cục xấu. Cần có một nghiên cứu quy mô, đa trung tâm để xác định chính xác tỉ lệ mắc sảng, các yếu tố nguy cơ và tác động của sảng lên dự hậu bệnh nhân
hồi sức.

Từ khóa: sảng, Hồi sức tích cực, tỷ lệ mắc, tử suất, các yếu tố nguy cơ

ABSTRACT :

Ho Hoang Kim, Nguyen Thanh Binh, Van Thi Hanh Dan, Le Minh Khoi
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 39-45

Background: Delirium is a clinical entity frequently encountered in critically ill patients treated in intensive care units leading to higher morbidity and mortality. There is a myriad of studies conducted in this specific group of patients internationally. There is, however, no such investigation in Vietnamese patients.

Objectives: The current study was conceived to initially estimate the incidence, risk factors and clinical impact of delirium in patients in an intensive care unit in Vietnam.

* Khoa Hồi sức Tích Cực, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

** Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu-Chống độc, Khoa Y, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi ĐT: 0919731386 Email: khoi.lm@umc.edu.vn


Patients and Method: This is a prospective cohort study. All patients above 18 years old admitted to the ICU, Nguyễn Tri Phương Hospital betweenOct. 2017 and Jun.2018 were recruitedThe ICDSC was used for detection of deliriumin this study.

Results: In total, 178 patients were recruited and 93 (52.24%) presented with delirium. Patients with delirium had longer time of mechanical ventilation support by 13.75 days (15.83 days versus 2.08 days; p < 0.001), longer ICU stay by 12.58 days (17.70 days versus 5.12 days; p < 0.001), longer hospital stay by 12.62 days (24.32 versus 11.70 days; p < 0.001). Delirium is associated with higher mortality (OR = 2.98; p = 0.025). Risk factors for occurrence of delirium in critically ill patients include: age (OR = 1.04; p < 0.001), age > 65 (OR = 2.62; p = 0.008), dementia (OR = 19.21; p = 0.006), APACHE II score (OR = 1.13; p < 0.001), invasive mechanical ventilation (OR = 3.77; p = 0.001), intubation (OR = 3.68; p = 0.002), re-intubation (OR = 5.43; p = 0.040), surgery (OR = 4,02; p = 0.003), catheter insertion for resuscitation (OR = 2.76; p = 0.015), patient restraint (OR = 9.50; p < 0.001), CRP level (OR = 1.005; p = 0.009), hypoxia (OR = 2.22; p = 0.043), use of fentanyl ( OR = 3.06; p < 0.001) and midazolam (OR = 4.39; p < 0.001).

Conclusions: Delirium was frequent in patients in ICU and associated with poorer outcome. This preliminary investigation emphasizes the urgent need to conduct a large scale, multicenterstudy to accurately determine the incidence, risk factors ad clinical impact of delirium in critically ill patients treated in ICUs in Vietnam.

Keywords: delirium; Intensive Care Unit; incidence; mortality; risk factors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF