Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC KHÍ CO (CARBON MONOXIDE) ĐIỀU TRỊ BẰNG OXY CAO ÁP

Nguyễn Ngọc Tú *, Nguyễn Thanh Quang**, Phạm Thị Ngọc Thảo***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ngộ độc khí CO ngày càng trở nên phổ biến, loại khí này thường gặp trong hoạt động sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Phương pháp điều trị chính là oxy liệu pháp, trong đó oxy cao áp là một trong những chỉ định có hiệu quả cao nhưng vẫn cần có nhiều bằng chứng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu một trường hợp.

Kết quả: Một trường hợp bệnh nhân nữ ngộ độc khói than nhập Bệnh viện 175 với các dấu hiệu lơ mơ, suy hô hấp. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng oxy cao áp theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau điều trị bệnh nhân cải thiện các dấu hiệu lâm sàng và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Kết luận: Trị liệu oxy cao áp trong ngộ độc khí CO là một phương pháp điều trị tối ưu. Việc chỉ định sớm và kịp thời liệu pháp oxy cao áp có thể giúp bệnh nhân ngộ độc khí CO hồi phục nhanh chóng.

Từ khóa: ngộ độc khí CO, oxy cao áp

ABSTRACT :

Nguyen Ngoc Tu, Nguyen Thanh Quang, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019:
76-79

Background: CO poisoning has become more common as the gas is the common hazard resulting from industrial and daily activities. The primary treatment is oxygen therapies, one of them is the hyperbaric oxygen therapy which is one of the highly effective methods but needs more evidence.

Methods: This is a case report.

Results: This is a case report of a coal gas poisoning female patient admitted to the hospital 175 with signs of stupor and acute respiratory failure. The patient was indicated for the hyperbaric oxygen therapy following the ministry of healths regimen. After being treated, significant improvements in clinical signs were seen and the patients condition at discharge was good.

Conclusion: The hyperbaric oxygen therapy in CO poisoning is an optimal method. An early and timely indication for the hyperbaric oxygen therapy can bring a quick recovery for the CO poisoning patients.

Keywords: CO poisoning, hyperbaric oxygen therapy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF