Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN ẢNH HƯỞNG LÊN TUỔI THỌ VÀ SỨC KHỎE

Đỗ Văn Dũng*

TÓM TẮT :

Trong nhịn ăn gián đoạn, có sự thay đổi chuyển hóa khi có sự thay đổi từ cho ăn sang nhịn năn và ngược lại. Sự thay đổi này kích hoạt những con đường chuyển hóa đối lập nhau nhưng bổ sung cho nhau giúp tế bào và cơ quan đề kháng với stress và tạo sự tăng trưởng và mềm dẻo của tế bào. Hiệu quả lâu dài của nhịn ăn gián đoạn giúp giảm đề kháng insulin, tăng độ biến thiên nhịp tim, cải thiện chuyển hóa lipid và hệ vi sinh của ruột. Các nghiên cứu trên mô hình động vật đã cho thấy nhịn ăn gián đoạn giúp kéo dài tuổi thọ và giúp cải thiện trong các bệnh lí như béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn thần kinh. Mặc dù chỉ có các nghiên cứu ngắn hạn trên người, các chế độ nhịn ăn nhịn ăn cách ngày, nhịn ăn gián đoạn 5:2 và ăn trong khoảng thời gian hạn chế trong ngày cũng đã cho thấy nhịn ăn gián đoạn có đem lại lợi ích lâm sàng. Những kiến thức này là cơ sở để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng sâu rộng hơn và là định hướng để nghiên cứu phát triển các thuốc trong phòng ngừa và điều trị một số bệnh mạn tính.

Từ khóa: nhịn ăn gián đoạn, tuổi thọ

ABSTRACT :

Do Van Dung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 01 - 07

In intermittent fasting, there is a metabolic switch while changing from feeding to fasting condition and vice versa. The metabolic switch activates contrast metabolic pathways, however, complementing to others and improve the resistance of cells and organs to stress as well as cell growth and plasticity. Its long-term effects are increased insulin sensitivity, increased heart rate variability, improve lipid metabolism and gut microbiota. Animal models have shown that intermittent fasting lengthens survival and has benefits for many health conditions, such as obesity, diabetes mellitus, cardiovascular disease, cancers, and neurologic disorders. Although there have been only short-term trials on humans, interventions such as alternate-day fasting, 5:2 intermittent fasting, and daily time-restricted feeding have shown that they have clinical benefits. The discovery is the basis for design more clinical trials and the orientation to develop pharmacological approaches to prevent and treat chronic diseases.

Keyword: intermittent fasting, survival

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF