Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
CHÂM CỨU & ĐAU: CHÂM CỨU CÓ THỰC SỰ LÀM GIẢM ĐAU?

Phan Quan Chí Hiếu1, Nguyễn Thị LiNa1

TÓM TẮT :

Đau cho đến hiện nay vẫn còn là một vấn đề sức khỏe lớn mang tính toàn cầu với hậu quả kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Đau không chỉ gây hậu quả lâu dài trên sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội. Dù có nhiều tiến bộ, điều trị đau hiện nay vẫn chỉ kiểm soát được khoảng 40% cũng như chi phí chăm sóc và điều trị rất tốn kém và gây nên những tác dụng phụ nghiêm trọng thậm chí tử vong. Cả thầy thuốc và người bệnh đều nhận biết điều này và tìm kiếm các điều trị đau khác từ y học cổ truyền (YHCT), y học bổ sung (CAM) nhiều hơn bất kỳ bệnh lý nào khác. Trong khi người bệnh có xu hướng sẵn sàng sử dụng mọi liệu pháp trị liệu bất kỳ vì “có bệnh vái tứ phương”, người thầy thuốc khi tìm kiếm những lựa chọn điều trị đau ở các nền y học khác, họ luôn tiến hành dựa trên bằng chứng. Trong giới hạn bài tổng quan này, hiện nay cho thấy có 2 trường phái tranh cãi về tác dụng giảm đau của châm cứu. Điều thú vị của những tranh cãi này (chủ trì chúng cũng là những nhà khoa học có uy tín) đều dựa trên chứng cứ của các nghiên cứu khoa học (đôi khi sử dụng những công bố của cùng 1 khảo sát) công bố trên những tạp chí chuyên ngành có uy tín. Dù còn tiếp tục tranh cãi, nhưng có một thực tế là việc sử dụng châm cứu để kiểm soát đau ngày càng phát triển sâu và rộng khắp trên thế giới.

Từ khóa: châm cứu, đau

ABSTRACT :

Phan Quang Chi Hieu, Nguyen Thi Lina
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 51 -
59

Pain, at present time, still remains a major global health problem with serious social and economic consequences. Pain not only has long-lasting consequences on the physical and mental health of the patient, but also has a negative socio-economic impact. Despite great progress, current treatments for pain are only well managed at about 40% as well as costly  and cause serious including fatal side effects. Patients and physicians all know this and look for complementary therapies for pain more than any other health conditions. While patients are ready to use any kind of therapy, a mean to escape from despair, physicians always make the search based on evidence when seeking pain treatment options in TM-CAM. Within the scope of this review, it can be seen that there are two schools of controversy over the analgesic effects of acupuncture. Interestingly, these controversies (presiding over such debates are also prestigious scientists) are based on the evidence of scientific researches (sometimes using publications of the same survey) published in reputable professional journals. Although controversial, there is a fact that the use of acupuncture for pain is growing deeply and widely worldwide.

Keywords: acupuncture, pain

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF