Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA PHONG BẾ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG

Trương Thị Thùy Trang1, Nguyễn Văn Chinh2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phong bế qua các lớp cân bụng (TAP block) có hiệu quả giảm đau cho thành bụng trước và phúc mạc thành. Chúng tôi muốn xác định hiệu quả giảm đau của TAP block với ropivacain 0,2% trên bệnh nhân mổ cắt tử cung và giả thuyết rằng TAP block được sử dụng như một thành phần của giảm đau đa mô thức giúp giảm 25% tổng lượng morphin sử dụng trong 24 giờ đầu sau mổ.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm  lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, không mù. Sáu mươi bệnh nhân mổ chương trình cắt tử cung đường bụng tại bệnh viện Hùng Vương trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019 được phân ngẫu nhiên thành nhóm có TAP block với ropivacain 0,2%
(n = 30) và nhóm chứng (n = 30). Tất cả bệnh nhân được giảm đau sau mổ với paracetamol truyền tĩnh mạch, diclofenac đặt hâu môn phối hợp morphin tĩnh mạch bệnh nhân tự kiểm soát. Các bệnh nhân được theo dõi và đánh giá tại các thời điểm 0, 1, 2, 4, 6, 12, 24 giờ sau mổ.

Kết quả: Trung bình tổng liều morphin sử dụng trong 24 giờ đầu sau mổ ở nhóm TAP block là 23,1 ± 4,8 mg thấp hơn so với nhóm chứng là 30,5 ± 7,1 (p <0,0001). Điểm đau VAS khi nghỉ và khi vận động ở nhóm TAP block thấp hơn nhóm chứng. Không có trường hợp suy hô hấp, ngộ độc thuốc tê, thủng tạng hay tụ máu thành bụng sau gây tê.

Kết luận: TAP block với ropivacain 0,2% có hiệu quả giảm đau sau mổ cắt tử cung, giúp giảm 25% lượng morphin sử dụng trong 24 giờ đầu sau mổ, giảm điểm đau VAS khi nghỉ và khi vận động và không ghi nhận trường hợp tai biến, biến chứng liên quan đến kỹ thuật này.

Từ khóa: TAP block, phong bế qua các lớp cân bụng, phẫu thuật cắt tử cung

ABSTRACT :

Truong Thi Thuy Trang, Nguyen Van Chinh
*
Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 165 - 171

Background: The transversus abdominis plane block provides a effective analgesia to the anterial abdominal wall and parietal peritoneum. TAP block used as a part of multimodal analgesia will reduce 25% of total morphine consumption during 24 h after surgery.

Objective: Evaluating the effective analgesia of ultrasound guided TAP block with ropivacaine 0.2% after total abdominal hysterectomy.

1Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức, bệnh viện Hùng Vương

2Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BSCKII. Trương Thị Thùy Trang     ĐT: 0983998006 Email: bstrangpmhv@gmail.com.

 


Method: Sixty patients underwent elective total abdominal hysterectomy at Hung Vuong hospital from January 2019 to June 2019 were randomized into TAP block group (n = 30) and control group (n = 30). All patients received a general pain relief regimen included paracetamol, diclofenac rectal suppositories and IV morphine patient - controlled analgesia. Each patient was monitored and assessed at 1, 2, 4, 6, 12, 24 hours postoperatively.

Results: The mean total morphine requirements in the first 24 postoperative hours has reduced in TAP block group compared to control group (23.1 ± 4.8 mg vs 30.5 ± 7.1 mg, p <0.0001). There is the reduction in both postoperative VAS at rest and on movement in TAP block group. There was no case of systemic toxicity, peritoneal puncture, abdominal wall hematoma, and respiratory failure after TAP block recorded.

Conclusion:  TAP block with ropivacaine 0.2% provided effective postoperative analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy. It reduced 25% mean total morphin requirements and VAS pain scores at rest and on movement in the first 24 postoperative hours.

Keywords: TAP block, transversus abdominis plane block, hysterectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF