Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
LOẠI BỎ CO2 QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ

Phạm Thị Ngọc Thảo1

TÓM TẮT :

Loại bỏ CO2 qua màng ngoài cơ thể (ECCO2R) là phương tiện điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng kèm toan hô hấp và tăng CO2 máu. Phương tiện này được dùng giúp hỗ trợ chiến lược thông khí cơ học tối thiểu bằng cách loại bỏ CO2. Nguyên lý chính trong ECCO2R là trao đổi CO2 qua màng khuếch tán (trong khi duy trì khí lưu thông) chỉ cần lưu lượng máu tương đối thấp trong hệ thống dẫn. Số lượng CO2 được trao đổi ít nhất cũng bằng CO2 sinh ra trong quá trình chuyển hoá. Với việc chỉ cần lưu lượng máu thấp hơn, điều này cho phép sử dụng cannula có kích thước nhỏ hơn và giúp giảm nguy cơ chung cho người bệnh. Trong quá trình thải bỏ CO2, O2 cũng được trao đổi nếu oxygen được trộn thêm vào khí lưu thông. Oxygen sẽ khuếch tán qua màng và máu ra khỏi hệ thống ECCO2R đã được oxy hoá. Quá trình oxy hoá máu này thường không đủ cho người bệnh vì máu ra khỏi hệ thống sẽ nhanh chóng hoà loãng với một lượng lớn máu chưa được oxy hoá. Nếu bệnh nhân cần oxy hoá máu, đòi hỏi thiết lập hệ thống với lưu lượng máu cao hơn, trong trường hợp này chính là ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể). Thải bỏ CO2 giúp giảm nhu cầu thông khí, vì vậy giúp giảm tổn thương phổi do máy thở ở bệnh nhân thông khí cơ học. Sử dụng thiết bị thải CO2có thể phòng ngừa đặt nội khí quản hoặc hỗ trợ cai máy thở.ECCO2R có thể được dùng như bắc cầutrong chuẩn bị bệnh nhân ghép phổi hoặc có thể hỗ trợ bệnh nhân  đợt cấp của bệnh phổi mạn tính (như viêm phổi xuất hiện trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính). Lưu lượng máu thấp trong ECCO2R đòi hỏi phải dùng kháng đông liên tục. Một điểm đáng lưu ý là huyết khối hình thành nhanh hơn trong hệ thống này so với ECMO vì lưu lượng máu thấp.Lưu lượng máu qua hệ thống dẫn có thể được theo dõi liên tục bằng cách sử dụng đầu dò cảm biến lưu lượng. Lưu lượng máu thấp thường kèm theo tăng nguy cơ đông màng khuếch tán và thải CO2 không hiệu quả. Lưu lượng máu thấp cũng có thể xảy ra do gập ống hoặc huyết khối xuất hiện trong hệ thống.

Từ khoá: loại bỏ CO2 qua màng ngoài cơ thể (ECCO2R), hội chứng suy hấp cấp tiến triển (ARDS), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

ABSTRACT :

Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1 - 2021: 01 - 06


Extracorporeal CO2 removal (ECCO2R) provides support for patients with severe acute respiratory failure characterized by hypercapnia with subsequent respiratory acidosis. It can be used to support a low mechanical ventilation strategy by supporting CO2 clearance. The principle of ECCO2R is based on the fact that lower blood flows are required to exchange CO2 across a diffusion membrane (while maintaining sweep gas flow). The quantity of CO2 that can be exchanged is at least as high as that produced by the metabolism. Using lower blood flows allows the use of smaller cannulas and decreases the overall risk. During ECCO2R, O2 will be exchanged if O2 is added in the sweep gas. Oxygen will diffuse across the membrane, with the blood exiting the ECCO2R circuit being oxygenated. This will usually be insignificant to the patient, as this oxygenated blood will immediately be diluted with a higher volume of deoxygenated blood. If oxygenation is sought, higher blood flows are required and this is then ECMO. Clearing CO2 reduces the ventilation required and therefore decreases ventilator-induced lung injury in the mechanically ventilated patient. The use of ECCO2R can prevent intubation or support liberation from a ventilator. Using ECCO2R can be a bridge to lung transplantation and can support patients presenting with acute or chronic lung conditions (e.g. pneumonia in the patient with chronic obstructive pulmonary disease). The low flow used during ECCO2R requires continuous anticoagulation. It is noteworthy that thrombi will develop more rapidly in these systems than in ECMO, due to the lower blood flow. Blood flow across the circuit can be monitored continuously using an ultrasonic flow probe. Low flows are associated with increased risk of clotting in the circuit and oxygenator and with inefficient removal of CO2. Low flows may be caused by kinked tubing or thrombi developing in the system.

Key words: extracorporeal carbon dioxide removal (ECCO2R), acute respiratory disease syndrome (ARDS), chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF