Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ELASTPQ TRONG DỰ ĐOÁN GIÃN LỚN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

Dương Quốc Phong1, Bùi Hữu Hoàng2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Giãn tĩnh mạch thực quản (TMTQ) xuất hiện ở khoảng 40% bệnh nhân xơ gan còn bù và 60% bệnh nhân xơ gan mất bù. Kỹ thuật đo độ đàn hồi gan bằng sóng biến dạng điểm (Elastography Point Quantification – ElastPQ) dựa trên nguyên lí của kỹ thuật tạo hình bằng xung lực bức xạ âm (Acoustic Radiation Force Impulse – ARFI) là phương pháp không xâm lấn, đã được chứng minh có giá trị trong dự đoán sự hiện diện của giãn TMTQ ở bệnh nhân xơ gan.

Mục tiêu: Khảo sát tương quan giữa giá trị của siêu âm đàn hồi bằng kỹ thuật ElastPQ với mức độ giãn TMTQ ở bệnh nhân xơ gan.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích. Đối tượng là bệnh nhân xơ gan chưa có tiền căn xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn TMTQ đến khám và điều trị tại phòng khám Nội Tiêu hóa khoa Nội Tiêu hóa, bệnh viện Thống Nhất TPHCM từ 12/2019 đến 6/2020, được làm các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, đo độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật ElastPQ và nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Dựa trên kết quả nội soi sẽ chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: không có giãn TMTQ hoặc có giãn TMTQ độ 1, Nhóm 2: giãn TMTQ độ 2, 3.

Kết quả: Trong 64 bệnh nhân, tỉ lệ giãn TMTQ độ 2, 3 là 25%; xơ gan mất bù (Child B, C) chiếm ưu thế ở nhóm giãn lớn TMTQ (p <0,05). Có sự tương quan thuận, khá chặt giữa chỉ số ElastPQ với mức độ giãn TMTQ ở bệnh nhân xơ gan (hệ số tương quan Pearson: r=0,63; p <0,001). Ngưỡng giá trị của ElastPQ là 17,63kPa với độ nhạy là 81,3%, độ đặc hiệu là 89,6%, giá trị tiên đoán dương là 91,2% và tiên đoán âm là 93,5%

Kết luận: ElastPQ với ngưỡng giá trị 17,63 kPa là yếu tố dự đoán đáng tin cậy cho giãn lớn TMTQ.

Từ khóa: giãn tĩnh mạch thực quản, xơ gan, đo độ đàn hồi gan

ABSTRACT :

VALUE OF ELASTPQ TECHNOLOGY IN PREDICTION OF VARICES NEED TO TREAT IN CIRRHOTIC PATIENTS

Duong Quoc Phong, Bui Huu Hoang
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 2
5 - No. 2 - 2021: 99 - 105

Background: Esophageal varices account for 40% in patients with compensated cirrhosis and 60% in patients with decompensated cirrhosis. ElastPQ based on ARFI technology, is a non-invasive and novel shear wave elastographic method to predict the presence of esophageal varices needing treatment (VNT) in cirrhotic patients.

Objectives: To investigate the correlation between the value of ElastPQ technique and the degree of esophageal varices in cirrhotic patients.

1Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. HCM          2Bộ môn Nội Tổng quát, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM

Tác giả liên lạc: BS. Dương Quốc Phong      ĐT: 0949409999 Email: quocphong2893@gmail.com

 

Methods: Cross-sectional descriptive study. Including 64 cirrhotic patients with no history of gastrointestinal bleeding due to rupture of esophageal varices (EV), treated in out-patient or in-patient of the Department of Gastroenterology at Thong Nhat Hospital in Ho Chi Minh city from 12/2019 to 6/2020, performed liver function tests, liver elasticity by ElastPQ technique and Esophagogastroduodenoscopy (EGD). Based on EGD, patients will be divided into 2 groups: Group 1: no EV or grade 1, Group 2: VNT.

Results: Among 64 cirrhotic patients, VNT presented in 25% of cases and decompensated cirrhosis (Child B, C) predominated in Group 2 (p <0.05). In our study, there was a good correlation between values obtained by ElastPQ and grade of EV on EGD (Pearson: r=0.63; p <0.001). Cut-off value of ElastPQ for VNT was 17.63kPa; sensitivity: 81.3%, specificity: 89.6%, positive predictive value (PPV): 91, 2% and negative predictive value (NPV): 93.5%

Conclusions: ElastPQ with a cut-off value of 17.63 kPa was reliable predictor of VNT.

Key words: esophageal varices, cirrhosis, elastography

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF