Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
NGHIÊN CỨU PHA II - IRINOTECAN (CPT-11) PHỐI HỢP VỚI ETOPOSIDE (VP-16) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHOi TẾ BÀO NHỎ - GIAI ĐOẠN LAN RỘNG (ES-SCLC) CHƯA TỪNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TRƯỚC ĐO

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF