Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TRƯỚC MỔ BẰNG SIÊU ÂM QUA NỘI SOI VÀ CHỤP TĨNH MẠCH CỬA ĐỂ CHỌN PHẪU THUẬT TRIỆT MẠCH TRONG DÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

Đỗ Đình Công, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Đình Hối, Cao Minh Nga, Nguyễn Sào Trung.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF