Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
XUẤT ĐỘ CỦA BỆNH LÝ DẠ DÀY DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA VÀ DÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY TRÊN BỆNH NHI TẮC TĨNH MẠCH CỦA NGÒAI GAN ĐƯỢC CHÍCH XƠ QUA NỘI SOI

TÓM TẮT :

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF