Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
CHẨN ĐÓAN BẰNG NỘI SOI, PHÂN ĐỘ VÀ YẾU TỐ TIÊN ĐÓAN CHẢY MÁU TRONG DÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN DẠ DÀY

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF