Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
Tác nhân gây bệnh đơn độc trong viêm tiểu phế quản cấp: có vai trò của các tác nhân khác ngoài vi rút hợp bào hô hấp hay không?

Miron, Dan MD*+; Srugo, Isaac MD +++; Kra-Oz, Zipi PhD [S]; Keness, Yoram PhD [P]; Wolf, Dana MD [//]; amirav, Israel MD**+; Kassis, Imad MD++

TÓM TẮT :

TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐƠN ĐỘC TRONG VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP: CÓ VAI TRÒ CỦA CÁC TÁC NHÂN KHÁC NGOÀI VI RÚT HỢP BÀO HÔ HẤP HAY KHÔNG?

SOLE PATHOGEN IN ACUTE BRONCHIOLITIS: IS THERE A ROLE FOR OTHER ORGANISMS APART FROM RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS?

Pediatric Infectious Disease Journal, 29(1):e7-e, January 2010

Miron, Dan MD*+; Srugo, Isaac MD +++; Kra-Oz, Zipi PhD [S]; Keness, Yoram PhD [P]; Wolf, Dana MD [//]; amirav, Israel MD**+; Kassis, Imad MD++

Viêm tiểu phế quản cấp (VTPQC) là một bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ với đỉnh điểm của bệnh vào mùa đông. Virút hợp bào hô hấp (Respiratory Syncytial Virus-RSV) là tác nhân sinh bệnh chính, tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho thấy sự gia tăng vai trò của những tác nhân khác, có thể gây VTPQC đơn độc hay đồng nhiễm. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ các trường hợp đồng nhiễm hay nhiễm đơn độc một tác nhân ở trẻ VTPQC nhập viện, thông qua xét nghiệm phản ứng trùng hợp chuỗi (polymerase chain reaction-PCR) hay các xét nghiệm tìm kháng nguyên cơ bản. Mẫu đàm và dịch rửa mũi từ 490 trẻ khỏe mạnh ≤ 2 tuổi, nhập viện với chẩn đoán VTPQC trong khoảng thời gian 01/12/2005 đến 31/03/2006, được thu thập để thực hiện các xét nghiệm: (1) tìm RSV bằng xét nghiệm tìm kháng nguyên nhanh; (2) tìm kháng nguyên RSV, influenza A và B, Parainfluenza 1 đến 3, adenovirus bằng xét nghiệm huỳnh quang trực tiếp; (3) tìm ARN của Influenza A và B, RSV, Parainfluenza 1 đến 3 bằng xét nghiệm PCR sao mã ngược (reverse transcription-RT); (4) tìm ARN của human metapneumovirus và rhinovirus bằng RT real-time PCR; (5) tìm ADN của Bordetella pertussis và adenovirus bằng PCR quy ước; (6) tìm ADN human bocavirus bằng real-time PCR. Kết quả ghi nhận cho thấy có ít nhất 1 tác nhân được phát hiện đối với 465 (91%) trường hợp. Trong 283 (61%), 117 (25%), và 23 (5%) trẻ, lần lượt theo thứ tự có 1, 2, và 3/4 tác nhân được tìm thấy. Tác nhân gặp nhiều nhất là RSV, xuất hiện trong 76% trường hợp, đồng thời RSV cũng được xác nhận là tác nhân đơn độc gây VTPQC trong 49% trường hợp. Rhinovirus, human metapneumovirus, influenza virus A, bocavirus, Bordetella pertussis, và adenovirus được xác định với vai trò tác nhân đơn độc trong 7%; 2,1%; 1%; 0,6%; và 0,2% các trường hợp, theo thứ tự. Nghiên cứu cho thấy khoảng 1/3 trẻ VTPQC có tình trạng đồng nhiễm. RSV là tác nhân gây bệnh đơn độc thường gặp nhất. Mặt khác, các tác nhân gây bệnh còn lại có mối liên quan với VTPQC ít hơn những gợi ý trước đây.

 

*Departement of Pediatrics A, Ha’Emek Medical Center, Afula, Israel; +Faculty of Medicine, Technion Institute of Technology, Haifa, Israel; ++Departement of Pediatrics, B’nai Zion Medical Center, Haifa, Israel; [S]Virology Laboratory, Rambam-Health Care Campus, Haifa, Israel; [P]Microbiology Laboratory, Ha’Emek Medical Center, Afula, Israel; [//]Virology Laboratory, Hadassah School of Medicine, Jerusalem, Israel; **Departement of Pediatrics, Rebecca Sieff Medical Center, Safed, Israel; and ++Meyer Children’s Hospital, Rambam-Health Care Campus, Haifa, Israel.

 

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF