Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRÊN NHÂN TẾ BÀO GIAN KỲ ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG GẶP TRONG CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH

Phan Chiến Thắng, Bùi Võ Minh Hoàng

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF