Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
LƯỢNG GIÁ GIẢNG DẠY XỬ TRÍ LỒNG GHÉP BỆNH TRẺ EM TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Hoàng Trọng Kim, Đoàn Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Thanh Tâm, Đỗ Văn Dũng, Hồ Thị Tâm, Phạm Thị Minh Hồng, Bùi Quốc Thắng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Huy Luân, Đặng Văn Qúy, Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Thu Tịnh, Đoàn Tấn Huy Tâm, Nguyễn Hoài Phong, Phạm Bích

TÓM TẮT :

Chiến lược xử trí lồng ghép bệnh trẻ em (Integrated Management of Child Illness - viết tắt là IMCI) được triển khai nhằm giảm tỉ lệ tử vong, tỉ lệ mắc bệnh và tăng cường sự phát triển trẻ em ở các nước đang phát triển. IMCI đã được giảng dạy tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM) từ 1/2000. 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả việc giảng dạy IMCI tại ĐHYD TP HCM. 
Phương pháp: Mô tả cắt ngang, thực hiện bằng cách quan sát cuộc khám bệnh để đánh giá kỹ năng và phỏng vấn để đánh giá thái độ của các bác sĩ đã được huấn luyện IMCI trong thời gian từ 2000 - 2005 tại ĐHYD TPHCM. 
Kết quả: Có 215 bác sĩ tham gia nghiên cứu với 84 người được huấn luyện IMCI trong chương trình đại học (nhóm đại học) và 131 người được huấn luyện trong chương trình sau đại học (nhóm sau đại học). Điểm trung bình về xử trí trẻ bệnh của tất cả các bác sĩ tham gia là 0.554 ± 0.213. Chỉ có 41% BS có thái độ tốt hoặc trung bình đối với IMCI. Nhóm sau đại học có điểm kỹ năng cao hơn nhóm đại học (0.581 ± 0.219 so với 0.514 ± 0.200, p< 0,05). Có sự liên quan thuận giữa điểm thi tốt nghiệp thực hành nhi khoa và điểm thái độ với điểm kỹ năng IMCI trong đợt lượng giá này. 
Kết luận: Tỷ lệ các bác sĩ được huấn luyện IMCI tại ĐHYD TPHCM thực hành đúng các kỹ năng IMCI còn chưa cao như mong đợi

ABSTRACT :

Background: The Integrated Management of Child Illness (IMCI) strategy is developed to decrease the mortality and the morbility, to improve the children's development in the developing countries. The IMCI was implemented at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City (UMPH) since 1/2000. In order to improve the results of the training programme in IMCI at the UMPH, Department of Pediatrics carried out an evaluation survey. 
Objectives: To describe the clinical skills and the attitude of the doctors who were trained in IMCI at UMPH. 
Methods: That is a cross-sectional study in which the skill of approaching and managing the sick child was evaluated by direct observation, and practitioner's attitude towards IMCI was examined by structured questionnaires. The study population were the doctors who were trained in IMCI during 2000-2005 at UMPH. Results: In total, there were 215 practitioners who participated in the study among whom 84 had been trained in IMCI during their undergraduated study (undergraduated group) and 131 during their post-graduated study (postgraduated group). The mean of score of managing sick children of all study practitioners was 0.554 ± 0.213. There were 41% of the study population who had good and average attitude towards IMCI. The post-graduated group had higher scores in IMCI skill than the undergraduated one ((0.581 ± 0.219 vs 0.514 ± 0.200, p< 0.05). There were positive relationship between the graduation marks in Pediatrics practice and attitude scores with the scores of IMCI skill in this study. 
Conclusion: The proportion of the doctors who were trained in IMCI at the UMPH well practiced the IMCI skills is not high as expected.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF