Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐÁNH GIÁ VIÊM PHỔI TRÊN TRẺ ĐƯỢC THÔNG KHÍ HỖ TRỢ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Nguyễn Thị Lệ Thúy, Hoàng Trọng Kim

TÓM TẮT :

Viêm phổi trên bệnh nhân được thông khí hỗ trợ (TKHT) là một biến chứng thường gặp của những bệnh nhân được TKHT. Tỷ lệ viêm phổi trên bệnh nhân được TKHT tại khoa HSCC, Bệnh Viện Nhi Đồng I là 46,7% và tử vong 60%. Vi khuẩn gây bệnh chủ yếu là trực khuẩn gram âm, hàng đầu là Acinetobacter. Các yếu tố bệnh đi kèm (p: 0,045) và phẫu thuật bụng (p: 0,028) có giá trị tiên đoán việm phổi trên trẻ được TKHT.

ABSTRACT :

Ventilator associated pneumonia (VAP) is a common complication of patients receiving mechanical ventilation. Our study showed that the incidence was 46,7% and the mortality rate was 60%. The primmary pathogenic organisms were gram - negative bacilli. The Acinetorbacter has the lead among them. The associated diseases (p value 0,045) and abdominal surgery (p value 0,028) that were value for VAP prediction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF