Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
VAI TRÒ CỦA THĂM KHÁM NIỆU ĐỘNG HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT KHI GẮNG SỨC Ở PHỤ NỮ

Nguyễn Ngọc Tiến(1), Trần Ngọc Sinh(2)

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF