Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
TẾ BÀO GỐC VÀ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Phạm Mạnh Hùng(1), Lê Văn Đông(1,2), Đinh Thanh Uyên(2)

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF