Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
CHỌC HÚT TUYẾN GIÁP BẰNG KIM NHỎ VÀ XÉT NGHIỆM PHÂN TỬ CÓ GIÁ TRỊ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Lewis A. Hassell, S. Terence Dunn, Elizabeth M. Gillies

TÓM TẮT :

TÓM TẮTTổng quan: Theo tiêu chuẩn của hệ thống Bethesda, tế bào học tuyến giáp có một tác động tích cực trong việc nghiên cứu và quản lý bệnh nhân có nhân giáp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong chẩn đoán các trường hợp "tổn thương dạng nang" nói chung và "tổn thương dạng nang với tế bào không điển hình có ý nghĩa không xác định" nói riêng.Phương pháp: Theo y văn, cần đánh giá lại các bất thường ở mức độ phân tử của tổn thương tuyến giáp. Một số dấu ấn có giá trị để phân biệt những trường hợp không điển hình từ các mẫu chọc hút tế bào bằng kim nhỏ cần được đặt ra. Cụ thể a) mẫu không được chẩn đoán; b) những trường hợp tế bào không điển hình có ý nghĩa không xác định và c) tổn thương dạng nang. Cần kiểm tra độ nhạy của các xét nghiệm phân tử tương ứng. Kết quả: Đánh giá đột biến gen RAS trong các mẫu tế bào học nang tuyến giáp không ghi nhận đột biến. Kết quả này có giá trị phát hiện các tổn thương dạng nang (trong đó có carcinôm). Những trường hợp tế bào không điển hình có ý nghĩa không xác định, bao gồm cả carcinôm dạng nhú có thể được phát hiện qua một số xét nghiệm phân tử như BRAF, RET/PTC, PAX8/PPAR và RAS. Một số dấu ấn khác có độ nhạy cao cũng được kiểm tra.Kết luận: Kết hợp tế bào học tuyến giáp và các xét nghiệm phân tử góp phần làm tăng tần suất chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. Tuy nhiên, một số trường hợp tế bào không điển hình âm tính với các dấu ấn phân tử có thể dẫn đến bỏ sót một số trường hợp ác tính.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: The Bethesda system for standardized reporting of thyroid cytology has had a significant positive impact in improving clarity of communication and management of patients evaluated for thyroid nodules. Problematic areas still exist in the triage of some of these samples, particularly those in the categories of "follicular lesion with atypia of uncertain significance" and "follicular lesion" categories. Methods: The literature on molecular and genetic abnormalities in thyroid lesions is reviewed. Potentially useful markers or abnormalities for distinguishing currently problematic categories of FNA cytology samples have been identified for several settings, specifically a) non-diagnostic samples; b) atypia of uncertain significance; and c) follicular lesions. The sensitivity of the respective molecular analyses in these settings is examined.Results: Evaluation for RAS mutation in samples with negative or suboptimal follicular cytology may be useful in detecting potentially significant follicular lesions (carcinomas.) Cytologic samples with atypia of uncertain significance, which may include the possibility of papillary carcinomas may be fruitfully evaluated using a panel of molecular tests for BRAF, RET/PTC, PAX8/PPAR and RAS. The potential utility of other markers to further enhance sensitivity are presented.Conclusion: We conclude that an era of combined modality testing in thyroid cytology is emerging where classical cytologic findings can be coupled with molecular data to increase the predictive power of our diagnostic interpretations, but that there remains a group of atypical cytologic samples negative for known molecular markers in which the risk of malignancy is too high to ignore completely.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF