Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
VAI TRÒ CỦA KHÁNG NGUYÊN ĐẶC HIỆU TUYẾN TIỀN LIỆT (PSA) TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF