Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 1
ĐIỀU TRỊ TẮC MẠCH U CƠ - MỠ - MẠCH MÁU THẬN

Nguyễn Quang Thái Dương, Võ Tấn Đức, Đặng Nguyễn Trung An

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Trình bày một phương pháp điều trị bảo tồn thận đối với bệnh u mỡ-cơ-mạch to của thận chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Phương pháp: Nghiên cứu nhân một trường hợp. Kết quả: Bệnh nhân nữ 28 tuổi, không có triệu chứng, khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện tình cờ trên siêu âm bụng một khối sinh âm đồng nhất có giới hạn rõ, kích thước 6x8cm ở cực trên thận trái, nghĩ là u mỡ-cơ-mạch. Bệnh nhân được khảo sát tiếp theo bằng CT scanner, MRI xác định chẩn đoán. Khảo sát mạch máu thận bằng MRI xác định u được nuôi từ chỉ một nguồn là động mạch thận trái. Các xét nghiệm huyết thanh BUN và Creatinin trong giới hạn bình thường. Độ thanh lọc cầu thận của hai thận đều bình thường. Bệnh nhân được bác sĩ X quang tư vấn điều trị khối u bằng phương pháp tắc mạch. Kỹ thuật thuyên tắc mạch chọn lọc đã được thực hiện với coils, PVA và histoacryl clue. Không thấy biến chứng xảy ra sau thủ thuật và trong thời gian theo dõi sau 1 tuần và mỗi tháng trong 6 th áng. GFR của thận trái là 33 %. Kết luận: Chúng tôi kết luận tắc mạch là một trong những phương pháp được lựa chọn trong điều trị u mỡ-cơ-mạch của thận với mục đích bảo tồn thận.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: to introduce the conservative therapy of giant renal angiomyolipoma. This treatment have not been applied in VietNam. Method: a case report Results: A 28 year-old woman went to hospital for routine check-up. Abdomen ultrasound shows the homogenous echoic mass (d= 6 x 8cm) with well-defined border at the upper and mid of the left kidney. The first impression of sonologist was the angiomyolipoma (AML). The patient underwent the CT, MRI and the results also confirmed the AML. The MRA shows the details of vessels feeding the tumor. They was originated from the left renal artery. The other blood tests, particularly BUN and Creatinine, was in normal range. The GFR of two kidney is normal. The radiology interventionalist gave the consultation to the patient for the embolization procedure. The superselective embolization was performed. The materials for embolization are coils, PVA and histoacryl clue. No complication was detected after the one week, every-month follow-up in six months by ultrasound and CT scan. The renal function is normal after six-month follow-up. GFR of the left kidney is 33%. Conclusion: We concluded that theurapeutic embolization for AML is one of choices in conservative treatment

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF