Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN CHỢ MỚI -TỈNH AN GIANG

Nguyễn Ngọc Khuyên

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phụ nữ thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam 
Mục tiêu nghiên cứu: Tìm tần suất phết tế bào bất thường, đánh giá sự hiểu biết về bệnh ung thư cổ tử cung (CTC) và nhu cầu khám, điều trị bệnh phụ khoa trong cộng đồng dân cư huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trong cộng đồng được thực hiện với 1226 phụ nữ từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2007. 
Kết quả: Sau khi phân tích cho thấy tỷ lệ Pap's bất thường là 2,52% (CI 95%: 1,08- 2,34), ASCUS là 1,7%, LSIL là 0,7%, HSIL là 0,1%. Có 68,9% phụ nữ chưa hề nghe đến bệnh ung thư CTC, 80% phụ nữ không biết ung thư CTC có thể phát hiện sớm qua khám phụ khoa. Việc khám và điều trị bệnh phụ khoa chủ yếu được thực hiện tại trạm y tế, đi khám chỉ khi có bệnh, mắc cỡ (56%), đường xa (9,7%), kinh tế khó khăn (7,8%) là những lý do chính làm hạn chế việc đi khám và điều trị bệnh phụ khoa. 
Kết luận: Vì tỷ lệ phết tế bào CTC bất thường cao, nên chương trình phòng chống ung thư CTC cần được xây dựng tại trạm y tế lâu dài và liên tục.

ABSTRACT :

Background: Cervical cancer is the popular kind of women's cancer in the world and in Vietnam as well. 
Objectives: To identify the prevalence of abnormal Pap smear. To evaluate the knowledge and behavior on cervical cancer and gynecology examination of the community in Chơ Mơi Dist. An Giang province. 
Method: A cross-sectional study of 1226 women was carried out from 6/2006 to 6/2007. 
Result: The prevalence of abnormal Pap smear was 2.52% (95% CI: 1.08-2.34), with 1.7% of ASCUS, 0.7% of LSIL, 0.1 % of HSIL. The knowledge on cervical cancer was quite low. In all, 68.9% women did not know about cervical cancer, 80% didn't know that cervical cancer could be detected early. Most of examination and treatment of gynecological diseases have done at health station. The reasons of not taking gynecological check-up were shyness (56%), difficult transportion (9.7%) and poverty (7.5%). 
Conclusion: Because the prevalence of abnormal Pap smear was high, the cervical cancer preventive program should be established at health station with a long - term commitment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF