Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGỪNG TIM-NGỪNG THỞ TRƯỚC KHI VÀO VIỆN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TP. HCM (TỪ 01/6/2008 ĐẾN 31/7/2010)

Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Nguyễn Thị Hồng Hoàng, Phùng Hoàng Đạo

TÓM TẮT :

TÓM TẮTCơ sở nghiên cứu: Ngừng tim-ngừng thở ngoài bệnh viện là một hiện tượng khá phổ biến tại khoa cấp cứu. Nghiên cứu của chúng tôi là khảo sát những ca ngừng tim - ngừng thở trước khi vào viện tại khoa cấp cứu. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm, nguyên nhân thường gặp gây ngừng tim-ngừng thở ngoài bệnh viện và xác định những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến việc cứu sống người bệnh.Phương pháp nghiên cứu: Quan sát mô tả hồi-tiến cứu. Tất cả những bệnh nhân ngừng tim-ngừng thở ngoài bệnh viện, thời gian từ 01/6/2008 đến 01/7/2010 vào khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất, loại trừ những ca ngừng tim ngừng thở trong bệnh viện.Kết quả: Có 180 ca ngừng tim ngừng thở trước khi vào viện trong thời gian này.Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những trường hợp ngừng tim ngừng thở ở người lớn tuổi đa số có tiền căn bệnh lý tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi mãn, lão suy và ung thư. Nguyên nhân ngừng tim ngừng thở trước khi vào viện ở người trẻ thường gặp là do tai nạn giao thông, tai nạn lao động và tự tử. Đa số trường hợp ngừng tim ngừng thở trước khi vào viện đều tử vong (97,6%). Những trường hợp cứu sống (2 ca) là trường hợp bị điện giật, vào viện kịp thời (<15 phút). Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cấp cứu là: tuổi tác, nguyên nhân gây ra, bệnh lý cơ bản trước đó, xử trí cấp cứu tại chỗ, thời gian di chuyển đến bệnh viện, và kinh nghiệm của bác sĩ cấp cứu. Ngưng tim là một cấp cứu trong y khoa, tỉ lệ tử vong cao, trong một số trường hợp có khả năng cứu sống nếu được điều trị kịp thời.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA) is a common event in emergency department. Our research is to survey these out-of-hospital cardiac arrests at the emergency room before hospital admission. The goals of the research focus on identifying the characteristics and common causes of out hospital cardiac arrest, and factors that are capable to affect patients' survival. Method: Observation retrospective and prospective studies. All patients who had an out-of-hospital cardiac arrest between 1 June 2008 and 31 July 2010 be admitted in emergency department of Thong Nhat Hospital.Result: We have 180 patients who presented with an out-of-hospital cardiac arrest in this period. Conclusion: Our research shows that in elderly population, these OHCA cases are result of patient's medical history of heart disease, diabetes, chronic lung disease, and cancer. In young patients, the causes of Out -hospital cardiac arrest are commonly due to automobile accidents, work-related accidents and suicide. Out -Hospital Cardiac arrest has high motality up to 97.6%. Only two cases of survive (or 2,4%) were result of being admitted to the hospital in time (<15 minutes). Factors affect the patient's outcome: age, previous pathology, CPR, travel time to hospital, and experience of emergency physicians. Cardiac arrest is a medical emergency that, in certain situations is potentially reversible if treated early.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF