Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG (Nasopharyngeal Carcinoma)

Bác sĩ khoa Tai Mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ khoa Ung Thư Bệnh viện Chợ RẫyTóm Tắt tiếng Việt Tóm Tắt tiếng Anh

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF