Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NHỮNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Hoàng Trọng Kim, Trương Thị Hoà, Đỗ văn Dũng

TÓM TẮT :

Nhiễm trùng huyết là tình trạng nặng và tử vong cao. Vì thế việc biết những dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng nào có thể dự đoán, tiên lượng NTH nặng là rất hữu ích cho các bác sĩ lâm sàng làm việc tại các khoa HSCC. Nghiên cứu này là n/c cắt ngang qua việc điều tra 60 bn NTH có cấy máu dương tính tại BV NĐ1 thấy rằng: − Chủ yếu bn NTH là trẻ sơ sinh (45%) và nhủ nhi (30%), bn nam nhiều hơn nữ. Không có sự khác biệt về tuổi và giới giữa các nhóm bệnh nhi với sốc và tử vong. − Có sự khác biệt dấu hiệu giữa các bn sốc và không sốc với các triệu chứng: tím tái, thời gian phục hồi màu da chậm, vô niệu, tiêu đàm máu, Glassgow dưới 8 điểm. − Có sự khác biệt dấu hiệu giữa các bn sốc và không sốc với các xét nghiệm: PaO2 <60mmHg, CRP, Creatinine, SGOT and SGPT >200U/l. − Tác nhân gây bệnh phổ biến nhất là: S. coag. negative (28,33%), Klebsiella.spp (20%) và Acinetobacter spp (20%). Vi khuẩn có khả năng gây sốc và nguy cơ tử vong cao là E. coli (66,67%), S. coag. negative (64,71%) và Acinetobacter (33,33%). Đường vào của vi khuẩn phổ biến nhất là: hô hấp(38,33%), tiêu hoá (31,37%) và da (11,67%). Đường vào có tỷ lệ tử vong nhiều nhất là hô hấp (56,52%) và vết mổ (50%). Những yếu tố liên quan tới sốc nhiễm trùng và tử vong trong NTH trẻ em là: + Lâm sàng: tím tái, TGPHM da chậm, vô niệu, tiêu đàm máu, Glassgow < 8 điểm. + Cận lâm sàng: PaO2 < 60mmHg, Creatinine, SGOT and SGPT >200U/l. +Vi khuẩn: E. coli, S. coag. negative và Acinetobacter.spp. NTH có đường vào là hô hấp và vết mổ liên quan tới tỷ lệ tử vong cao hơn. Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng những triệu chứng trên nên được giám sát chặt chẽ trong bệnh nhân nhiễm trùng huyết để chúng ta có thể can thiệp thích hợp kịp thời.

ABSTRACT :

Sepsis is a severe and highly fatal condition. Therefore the understanding which clinical signs and laboratory test could predict the severe prognosis of sepsis is very useful for physicians working in the intensive care units. This study is a prospective cross-sectional study on 60 septic patients with positive blood culture hospitalized in the Children Hospital No 1 showed that: - Majority of septic patients were neonatal baby (45%) and infants (30%). There are more male patients than female patients. The percentage of patients with shock and with fatal outcome were similar between different age groups and between two sexes. - There were the significant different between patients with shock and without shock in term of cyanosis; delayed capillary refill time; anuria; Glasgow score less than 8; stool with mucus and blood. - There were the significant different between patients with shock and without shock in term of PaO2, CRP, Creatinine, SGOT and SGPT ≥ 200 U/L. - The most common infectious agents were S. coag. negative (28.33%); Klebsiella spp (20%) and Acinetobacter (20%).The highly virulent bacteiria related to high shock and high mortality rate were E. coli (66,67%), S. coag. negative (64.71%) and Acinetobacter (33.33%).- The most common entry route of sepsis were respiratory (38.33%); gastro-intestinal tract (31.37%) and skin (11.67%). The entry route of sepsis were also related with fatal outcome: respiratory infection (56.5%) and surgical wound (50%). The factor related to septic shock and fatal condition among septic children were: - The clinical signs of cyanosis; capillary refill time more than 3 seconds, anuria, stool with mucus and blood, Glasgow score less than 8. - the laboratory test of PaO2<60mmHg, SGOT and SGPT ≥ 200 U/l. -The bacteria related with high fatality were E. coli, Staphyloccoccus coagulase negative and Acinetobacter.spp. Sepsis come from respiratory infecion or from surgical wound were related with more fatal outcome. It is recommended that the above symptoms should be monitored strictly in septic patients so that we can make appropriate intervention timely.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF