Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG SINH THIẾT CÁC KHỐI U TRUNG THẤT

Lê Nguyễn Quyền, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Việc xác định bản chất giải phẫu bệnh của các khối u trung thất rất cần thiết trong việc tiên lượng và điều trị. Có nhiều phương pháp để tiếp cận khối u như: Sinh thiết xuyên thành ngực, nội soi trung thất, mở ngực v.v... trong đó phẫu thuật nội soi lồng ngực là một phương pháp mới có hiệu quả trong tiếp cận khối u và lấy mẫu xét nghiệm. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng sử dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong việc sinh thiết các khối u trung thất. 
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả, đoàn hệ, không đối chứng và đa trung tâm Kết quả và bàn luận: Trong một năm từ 1/2006-1/2007 có 30 bệnh nhân được nghiên cứu, tuổi trung bình 46, thời gian mổ trung bình 70. Tất cả đều tiếp cận và đánh giá được khối u và có được kết quả giải phẫu bệnh theo ý đồ nghiên cứu. Kết quả tương tự các tác giả ở các trung tâm nghiên cứu lớn trên Thế giới. 
Kết luận: Tuy có một số hạn chế, nhưng phẫu thuật nội soi lồng ngực cho kết quả tốt, không có tai biến trong sinh thiết các khối u trung thất.

ABSTRACT :

Background: To determine the pathologic characteristics of mediastinal tumors is crucial for diagnosis, treatment and prognosis. Many techniques have been performed for mediastinal tumors biopsy as percutaneous needle biopsy, mediastinoscopy, thoracotomy...In whichs, the video assisted thoracoscopy is a new, effective one to approach and get sample from mediastinal tumors for pathologic diagnosis. 
Objectives: to evaluate the role of the video assisted thoracoscopy in pathologic diagnosis of mediastinal tumors. Methods: A prospective, descriptive, cohort, uncontrolled, multicenters study.
Results and discussion: from 01/2006 to 01/2007 thirty patients were investigated. Mean age 46 y.o., mean operative time 70 minutes. All tumors were approached, evaluated and their pathologic diagnosis were established. The results were similar to others centers in the world. 
Conclusion: Althought having a few limitations, the video assisted thoracoscopy offered a good pathologic diagnosis without severe complication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF